Čím žije naše dielo?

Farské listy

Pred viac ako desiatimi rokmi si skupina farníkov povedala, že by bolo dobré informovať o činnostiach v našom diele aj prostredníctvom zaujímavých textov a rozhovorov. Tak sa zrodili Farské listy – občasník, ktorý vychádza štyrikrát za školský rok, vždy na začiatku školského roka, pred Vianocami, pred Veľkou nocou a na Deň farnosti začiatkom júna. Sú určené pre každého, kto sa zaujíma o život v našom diele. Za tie roky prešli rozličnými zmenami, či už na pozícii šéfredaktora, ale aj z hľadiska obsahu či grafickej úpravy.

Vo Farských listoch sa dá nájsť naozaj všeličo, od úvodných slov niektorého zo saleziánov, cez informácie o dianí v celom diele, rozhovory až po inšpiratívne zamyslenia. Na tejto stránke by sme vám radi priniesli Farské listy v elektronickej podobe.

Október 2020

V októbrovom čísle Farských listov sa dozviete, ako sme v oratku prežili leto, ako viacerých členov nášho spoločenstva ovplyvnila koronakríza a ako im počas nej pomohla práve Trnávka, ale nájdete v ňom aj informácie o dianí v najbližšom období.

Čítať viac

Marec 2020

Marcové číslo Farských listov vyšlo v nezvyčajnom období, aké sme ešte nezažili, na začiatku koronakrízy. Nájdete v ňom usmernenia týkajúce sa aktuálnej situácie, ale najmä zaujímavé texty o Pôstnom plátne 2020, môžete si prečítať o divadle Experiment Priateľstvo či o sile spoločenstva.

Čítať viac

December 2019

V decembrovom čísle Farských listov si môžete prečítať o rozličných aktivitách, ktoré sa diali v našom diele v uplynulom období, napríklad o divadelnej hre Kaviareň Očistec, o inšpiratívnom večeri pre mladých Trnáuka plus alebo o kurze Objav Krista. Nájdete tu tiež zamyslenia na rozličné témy, nechýbajú farské oznamy a rodinná liturgia pri štedrej večeri.

Čítať viac

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.