pre celú rodinu
RC MM

Rodinné centrum mamy Margity

RC MM je súčasťou Saleziánskeho diela na Trnávke. Je miestom, kam môžu prísť rodiny, mladí, deti a využívať rozličné služby, ktoré sú tu poskytované – poradenstvo a právna podpora pre manželov – Family garden, Materské centrum Margarétka, Materská škola Mamy Margity a zdravotné služby.

Patrónkou rodinného centra je Margita Occhienová – Mama Margita.

život mamy Margity

MATERSKÁ ŠKOLA MAMY MARGITY

Materská škola pre 55 detí. MŠ je trojtriedna s celodennou starostlivosťou. Výchovno-vzdelávacím jazykom je slovenský jazyk. Každá trieda má svoju šatňu a umyváreň. Detský nábytok v triedach, zdravotné hygienické zariadenie (umyvárne, toalety) i vybavenie pre odpočinok detí (ležadlá). Vedľa budovy Rodinného centra je oplotený areál a dostatok zelenej plochy. Na tejto ploche MŠ má aj detské ihrisko s voľnou trávnatou plochou pre pohybové hry detí.

viac sa dozviete na www.msmamymargity.sk

FAMILY GARDEN

Family Garden poskytuje rodinám, manželom, snúbencom, jednotlivcom aj opusteným pomoc formou poradenstva a preventívnej činnosti. V oblasti poradenstva si môžete dohodnúť osobné stretnutie s odborníkom na tému, v ktorej potrebujete poradiť. V oblasti prevencie vám ponúkame prednášky, predmanželské prípravy a vzdelávacie programy.
Ak máte otázku alebo sa chcete poradiť, prosíme, napíšte nám mail na bratislava@familygarden.sk.

Viac o nás a našich aktivitách sa dozviete na familygarden.sk

MARGARÉTKA

Materské centrum Margarétka dopĺňa služby saleziánov o tých najmenších a ich rodiny. Sme tu, aby sme rozvíjali zručnosti detí predškolskeho veku, socializovali matky, ženy, vytvárali podmienky na stretnutie celých rodín a zabezpečili tak harmonicky vývoj detí a ich prípravu na život. V don Boscovom duchu rozumnosti, láskavosti a nábožnosti organizujeme podujatia a kurzy pre širokú verejnosť.

V prípade záujmu nás nájdete na našom Facebooku
alebo na www.mcmargaretka.sk

ZDRAVOTNÉ STREDISKO A LEKÁREŇ

V Rodinnom centre Mamy Margity ponúkame špecializované zdravotné služby pre deti, mládež a dospelých. Tieto služby sú poskytované pre telesnú, ale aj duševnú starostlivosť. Odborní pracovníci Vám poskytnú pomoc v čase svojich otváracích hodní a za podmienok, ktoré uvádzajú na svojich webových stránkach.

Súčasťou centra je aj lekáreň.

Viac informácií nájdete tu.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.

Don Bosco

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.