živá farnosť
NAŠE SPOLOČENSTVÁ

Farské spoločenstvo
ponúka možnosť zapojiť sa do komunitného života.

V našej farnosti pôsobí mnoho rozličných spoločenstiev, ktoré vyvíjajú rôzne aktivity a tým slúžia ľuďom vo farnosti. Ak sa chcete do niektorého z nich zapojiť, kontaktujte našich saleziánov.

Prípadne informácie:
0911 173 710
trnavka.farnost@gmail.com

Rodinky

Duchovné obnovy pre rodiny – spoločenstvo Rodinky sa stretávajú sa na mesačných duchovných obnovách spravidla v sobotu doobeda. O deti sa postarajú animátori.

SDM DOMINO

Saleziánsky mládežnícky futbalový klub.

Spoločenstvo služieb

Ochotní ľudia, ktorí sa starajú sa o poriadok v kostole

Klub kresťanských seniorov

Stretávajú sa raz mesačne, v stredu o 15:00

Cvičenie matiek s deťmi

Každý utorok o 9:30 sa stretávajú mamičky s deťmi, aby si spolu zacvičili, zatancovali a povedali aj niečo dôležité do života

Oratko

Stretká, krúžky, tábory, akcie a všetky možné aj nemožné aktivity pre mladých.

Skat

Stretko pre dospelých ktoré odkrýva teologické zákutia našej viery.

Nádej

Stretko je určené pre dospelých

Fokoláre

Laické spoločenstvo Hnutie Fokoláre

Spevácke zbory

Nielen mládežnícky“ spevácky zbor, SLZA – mládežnícky spevácky zbor, GOSCH – detský spevácky zbor

Rehoľa

Školské sestry sv. Františka z Asissi

Skauti

34. skautský zbor Don Bosca

Liga pár páru

Organizácia šíriaca osvetu o kresťanskom prežívaní manželského života. Organizuje kurzy prirodzeného plánovania rodičovstva rozvrhnuté do troch stretnutí

JORDÁN

Túžime budovať a ohlasovať Božie kráľovstvo. Nechať sa viesť Bohom, byť v službe do ktorej nás pozve pre tých, ktorí to potrebujú. Našim poslaním je šíriť radostnú zvesť evanjelia prostredníctvom modlitieb, modlitieb chvál, formácie a evanjelizácie zameraním prevažne na mládež a rodiny. Pravidelne organizujeme:
– Kurzy Objav Krista, Nasleduj Krista a Odovzdaj Krista;
– Vždy druhú nedeľu v mesiaci modlitby chvál o 16,30 v zasadačke pod kostolom;
– Jeden krát v mesiaci animované štvrtkové adorácie;

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.