júl 10. – júl 17. 2021

Letný detský tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

10. - 17. júl 2021

Pobytový tábor sa uskutoční v RZ Tesáre pri Topoľčanoch.

170 €

Účastnícky príspevok pre členov Domky je 150 €.

8 - 14 rokov

Pre chlapcov a dievčatá, ktorí ukončili 3. ročník ZŠ až  8. ročník ZŠ.

Doplňujúce informácie

Kapacita tábora už je momentálne naplnená. Pokiaľ chcete prihlásiť vaše dieťa ako náhradníka, kontaktujte nás na trnavka.oratko@gmail.com

Ak to situácia umožní, plánujeme realizovať detský pobytový tábor v Rekreačnom zariadení Tesáre pri Topoľčanoch.

Deťom ponúkame možnosť prežiť spoločný týždeň plný športu, súťaží, kreatívnych a zážitkových aktivít, počas ktorého môžu objaviť zmysel priateľstva a spoločenstva. Nezabudnuteľným faktorom je duchovný rozmer činností na tábore, a preto súčasťou programu je aj každodenná svätá omša a modlitba.

Pri rozdelení detí do skupín sa snažíme vytvárať skupiny vyvážené z hľadiska počtu a veku detí. Aj preto si prípravný tím rezervuje právo rozdelenia detí.

V júni vám zašleme podrobnejšie informácie o tábore alebo si ich budete môcť stiahnuť na našej internetovej stránke www.trnavka.sk.

Účastnícky poplatok pre členov Domky je 150 € (do Domky sa môžete prihlásiť tu), pre ostatných 170 €. Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno, priezvisko a rok narodenia dieťaťa a skratku „LDT 2021“ (napríklad Jožko Mrkvička 2010 LDT 2021).

Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr spolu so zaplatením zálohy 80,-€ (prednosť majú členovia stretiek a následne skôr prihlásení). Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.

Kapacita je obmedzená na 90 účastníkov!

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Stanislav Hurbanič
trnavka.oratko@gmail.com

júl 10. – júl 17. 2021

Letný zážitkový tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

10. - 17. júl 2021

Tábor sa uskutoční v RZ Tesáre pri Topoľčanoch.

170 €

Účastnícky poplatok pre členov Domky je 150 €.

15 - 19 rokov

Pre chlapcov a dievčatá, ktorí majú ukončený 9. ročník ZŠ.

Doplňujúce informácie

Ak to situácia umožní, plánujeme realizovať zážitkový tábor v Rekreačnom zariadení Tesáre pri Topoľčanoch.

Mlladým chceme vytvoriť priestor, kde môžu lepšie spoznať seba aj ostatných, stráviť týždeň v nezvyčajnom prostredí, zažiť nové veci, objaviť svoje schopnosti a budvať spoločenstvo. Tábor je určený pre deviatakov a starších, ktorí sa neboja netradičných zážitkov. Dôležitou časťou programu je duchovný rozmer a spoločné rozhovory v skupinách.

V júni vám zašleme podrobnejšie informácie o tábore alebo si ich budete môcť stiahnuť na našej internetovej stránke www.trnavka.sk.

Účastnícky poplatok pre členov Domky je 150 € (do Domky sa môžete prihlásiť tu), pre ostatných 170 €. Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno, priezvisko a rok narodenia dieťaťa a skratku „LZT 2021“ (napríklad Jožko Mrkvička 20O4 LZT 2021).

Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr spolu so zaplatením zálohy 80,-€. Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.

Kapacita je obmedzená na 60 účastníkov!

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Stanislav Hurbanič
trnavka.oratko@gmail.com

26. júl – 2. august

LCHT – Letný putovný chalanský tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

26. Júl - 2. August 2021

40 EUR

Ak je problém s cenou, ozvite sa

15 - 18 rokov

len pre chalanov

Máš pocit že, sa dobre poznáš? Vieš, kto si a prečo si taký, aký si? Ak áno, táto akcia nie je pre Teba. Ak nie a chceš sa o sebe dozvedieť viac, alebo máš nejaké ďaľšie nezodpovedané otázky o živote a k tomu všetkému chceš zažiť poriadne dobrodružstvo v prírode, si na správnom mieste 🙂 .

Ponúkame Ti možnosť stráviť 7 dní v prírode, v lese mimo civilizácie, kde budeš môcť hlbšie spoznať svoju identitu, objaviť zmysel skutočného priateľstva, zažiť otvorené a úprimné zdieľanie v mužskej partii, zakúsiť prírodu v plnej nádhere a sile so všetkým dobrodružstvom, ktoré prináša a uvedomiť si prítomnosť Boha vo svojom živote a neistote, ktorú prežívaš.

Dôležité informácie
 • Pre koho je akcia určená: mladí muži vo veku 15 – 18 rokov
 • Kedy: 26. júl – 2. august
 • Kde: v prírode v okolí Strážovských vrchov
 • Cena: 40 EUR (20 EUR záloha + 20 EUR doplatiť neskôr)
 • Kapacita: 10 účastníkov
Dôležité dátumy
 • 13. jún: Posledný termín prihlásenia (viac v sekcii Ako sa prihlásiť)
 • 4. júl: Doplatiť zvyšnú sumu (20 EUR)
 • 4. júl – 11. júl: V priebehu tohto týždňa spravíme stretnutie, kde si povieme niečo bližšie k samotnej akcii
 • 26. júl: Začiatok akcie
Ako sa prihlásiť
 1. Vyplniť záväzný online formulár, ktorý je uvedený vyššie
 2. Zaplatiť zálohu 20 EUR (viac v sekcii Ako zaplatiť) najneskôr do 13. júna
 3. Dať vyplniť prihlášku svojim rodičom, naskenovať a poslať ju na mail zakyz.martin@gmail.com
Ako zaplatiť

Pošli peniaze na účet SK03 1100 0000 0029 1466 8575 a do poznámky prosíme uviesť meno[medzera]priezvisko – názov akcie (Príklad: Jožko Mrkvička – LCHT 2021)

 

V súčasnej, ťažko predvídateľnej situací kvôli pandémií koronavírusu budeme priebežne informovať prihlásených o tom, či sa akcia bude konať. V prípade, že akciu zrušíme, záloha + doplatok budú všetkym účastníkom vrátené. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátora Martina Žáka na telefónnom čísle +421 902 871 216

júl 26. – 30. a august 9. – 13. 2021

Prímestský denný tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

2 turnusy

Tábor sa koná v priestoroch nášho oratória na Trnávke, prípadne v iných častiach Bratislavy.

60 €

Účastnícky poplatok pre členov Domky je 40 €. Cena je vrátane teplého obeda v blízkom Hoteli 21.

8 - 14 rokov

Pre prvých 80 chalanov a dievčat, ktorí to stihnú ako prví. Program je ušitý ako na mieru.

Doplňujúce informácie

Tento rok plánujeme zorganizovať 2 turnusy prímestského tábora v našich priestoroch. Prvý turnus sa uskutoční 26. – 30. júla a druhý turnus sa uskutoční 9. – 13. augusta. Na oba je obmedzená kapacita – 80 detí.

Letný prímestský tábor je určený pre chlapcov a dievčatá vo veku 8 až 14 rokov. Výnimky je potrebné konzultovať s vedúcim oratória Stanom Hurbaničom SDB. Program sa začína každý deň o 8:00 hod. sv. omšou v kostole a pokračuje pestrými ponukami hier, pohybových aktivít, prác v skupinkách a spoločných výletov.

Treba si so sebou priniesť:
– pokrievku hlavy
– kópiu karty poistenca

Cena pre Domkárov je 40 € (do Domky sa môžete prihlásiť tu), pre nedomkárov je cena 60 €. Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení celej sumy.

Platbu posielajte na účet IBAN: SK1402000000001195005454
var. symbol: prvých 6 číslic rodného čísla dieťaťa
správa pre príjemcu: „LPT 2021“, turnus, meno a priezvisko dieťaťa, rok narodenia dieťaťa

napríklad:
var. symbol: „090604“
správa: „LPT 2021 1. turnus Jozef Mrkvicka 2009“

Ak si niekto z finančných dôvodov nemôže dovoliť zaplatiť za tábor plnú sumu, prosím kontaktujte nás na trnavka.oratko@gmail.com a určite nájdeme riešenie. Nechceme, aby sa akékoľvek dieťa nemohlo zúčastniť nášho tábora z finančných dôvodov. Zároveň prosíme tých, ktorí si to môžu dovoliť a chcú pomôcť, aby nás podporili vyššou sumou, aby sme mohli vyjsť v ústrety všetkým, ktorí to potrebujú.

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Stanislav Hurbanič
trnavka.oratko@gmail.com

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.