júl 05. – 12. 2019

Detský pobytový tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

5. - 12. júl 2019

Kapacita tábora je obmedzená na 150 detí. Tábor sa tento rok bude konať v rekreačnom zariadení Tesáre pri Topoľčanoch.

180,- eur

Pre členov Domky 150,-eur. Dostaneš ubytovanie, dopravu, denne 5x stravu, táborové tričko a mega program.

9 - 14 rokov

Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 do 14 rokov. Ukončený 3.roč.ZŠ až ukončený 8.roč. ZŠ.

Doplňujúce informácie

Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nám venovali vaše 2-3 % z daní alebo nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Deťom ponúkame možnosť prežiť spoločný týždeň plný športu, súťaží, kreatívnych a zážitkových aktivít, počas ktorého môžu objaviť zmysel priateľstva a spoločenstva. Nezabudnuteľným faktorom je duchovný rozmer činností na tábore, a preto súčasťou programu je aj každodenná svätá omša a modlitba.

Pri rozdelení detí do skupín sa snažíme vytvárať skupiny vyvážené z hľadiska počtu a veku detí. Aj preto si prípravný tím rezervuje právo rozdelenia detí.

V júni vám zašleme podrobnejšie informácie o tábore alebo si ich budete môcť stiahnuť na našej internetovej stránke www.trnavka.sk.

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, a skratku „LDT 2019“.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné do 15. mája 2019 spolu so zaplatením zálohy 80,-€ (prednosť majú členovia stretiek a následne skôr prihlásení). Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.

Kapacita je obmedzená na 150 účastníkov!

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

júl 14. – 21.  2019

Zážitkový tábor pre stredoškolákov

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

14. - 21. júl 2019

Miesto je zo zásady tajné. Ale ak sa prihlásiš a pôjdeš, tak to zistíš. Prípadne ti povedia kamoši po tábore :).

180,- eur

Pre členov Domky 150,-eur. Dostaneš ubytovanie, dopravu, denne 5x stravu, táborové tričko a mega program.

15 - 19 rokov

Pre prvých 60 chalanov a dievčat, ktorí to stihnú ako prví. Program je ušitý ako na mieru.

Doplňujúce informácie

Tým, ktorí z určitých dôvodov nemôžu zaplatiť účastnícky poplatok v plnej výške, sa budeme snažiť vyjsť v ústrety zľavami. V prípade ťažkostí zaplatiť uvedenú sumu, nás prosím kontaktujte osobne alebo na tel. čísle 0911 780 095 – Ján Jakubov, SDB. Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nám venovali vaše 2-3 % z daní alebo nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Mladým ponúkame možnosť prežiť spoločný čas zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom aktivít a zážitkov. A následné zafixovanie nadobudnutých zručností a schopností prostredníctvom sprevádzania pri spätnej väzbe. Všetky aktivity sa dejú v atmosfére priateľstva a výziev na objavenie svojich darov. Nezanedbateľnou súčasťou je duchovný rozmer činností, ktorý spolu so spätnými väzbami všetko rámcuje, a preto je súčasťou programu aj každodenná svätá omša a modlitba.

Bližšie informácie a zoznam potrebných vecí pošleme účastníkom vopred, v druhej polovici júna elektronickou poštou.

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka a skratku “LZT 2019″.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné do 15. júna 2019 spolu so zaplatením zálohy 80,- € (prednosť majú skôr prihlásení).
Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

august 12. – 16.  2019

Prímestký denný tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

12.-16. august 2019

Tábor sa koná v priestoroch nášho oratória na Trnávke, prípadne v iných častiach Bratislavy.

40,- eur

Pre členov Domky 20 eur.
Treba si so sebou priniesť:
suchý obed a kópiu karty poistenca

8 - 14 rokov

Pre prvých 120 chalanov a dievčat, ktorí to stihnú ako prví. Program je ušitý ako na mieru.

Doplňujúce informácie

Letný prímestský tábor je určený pre chlapcov a dievčatá vo veku 8 až 14 rokov. Výnimky je potrebné konzultovať s vedúcim oratória na tel. čísle 0911/780 095 – Ján Jakubov, SDB. Program sa začína každý deň o 8:00 hod. sv. omšou v kostole a pokračuje pestrými ponukami hier, pohybových aktivít, prác v skupinkách a spoločných výletov.

Treba si so sebou priniesť:
– suchý obed na každý deň
– kópiu karty poistenca

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení účastníckeho poplatku osobne alebo na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, a skratku „LPT 2019“.

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.