júl 6. – júl 31. 2020

Júl s Trnávkou

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

6. júl - 31. júl 2020

Deti budú zaradené do menších skupín a program sa bude odohrávať v priestoroch oratka.

8 €/deň

Cena je vrátane teplého obeda v blízkom Hoteli 21.

8 - 14 rokov

Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 8 do 14 rokov. Ukončený 2.roč.ZŠ až ukončený 8.roč. ZŠ.

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na situáciu sme zrušili klasický pobytový tábor, miesto toho pripravujeme program v našich priestoroch tak, aby spĺňal hygienické podmienky.

Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Deťom ponúkame možnosť prežiť spoločný týždeň plný športu, súťaží, kreatívnych a zážitkových aktivít, počas ktorého môžu objaviť zmysel priateľstva a spoločenstva. Nezabudnuteľným faktorom je duchovný rozmer činností na tábore, a preto súčasťou programu je aj každodenná svätá omša a modlitba.

Pri rozdelení detí do skupín sa snažíme vytvárať skupiny vyvážené z hľadiska počtu a veku detí. Aj preto si prípravný tím rezervuje právo rozdelenia detí.

Stanislav Hurbanič
trnavka.oratko@gmail.com

august 10. – 14.  2020

Prímestský denný tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

10.-14. august 2020

Tábor sa koná v priestoroch nášho oratória na Trnávke, prípadne v iných častiach Bratislavy.

40,- eur

Cena je vrátane teplého obeda v blízkom Hoteli 21

8 - 14 rokov

Pre prvých 80 chalanov a dievčat, ktorí to stihnú ako prví. Program je ušitý ako na mieru.

Doplňujúce informácie

Tábor by mal prebiehať v nezmenenom režime, podobne ako v minulých rokoch.

Letný prímestský tábor je určený pre chlapcov a dievčatá vo veku 8 až 14 rokov. Výnimky je potrebné konzultovať s vedúcim oratória Stanom Hurbaničom SDB. Program sa začína každý deň o 8:00 hod. sv. omšou v kostole a pokračuje pestrými ponukami hier, pohybových aktivít, prác v skupinkách a spoločných výletov.

Treba si so sebou priniesť:
– pokrievku hlavy
– kópiu karty poistenca

Z hygienických dôvodov, kvôli obmedzeniu kontaktu s hotovosťou sa tento rok namiesto zálohových platieb platí pri prihlásení plná suma za tábor: 40€ (popr. 8€ / deň)

Platbu posielajte na účet IBAN: SK1402000000001195005454
var. symbol: prvých 6 čislic rodného čísla dieťaťa
suma: 40€ (popr. 8€ / deň)
správa pre príjemncu: „LPT2020“, meno a priezvisko dieťaťa, rok narodenia dieťaťa

napríklad:
var. symbol: „090604“
správa: „LPT2020 Jozef Mrkvicka 2009“

Prosíme, pri viacerých súrodencoch vykonajte platby samostatne za každé dieťa.

Ak si niekto z finančných dôvodov nemôže dovoliť zaplatiť za tábor plnú sumu, prosím kontaktujte nás na trnavka.oratko@gmail.com a určite nájdeme riešenie. Nechceme, aby sa akékoľvek dieťa nemohlo zúčastniť nášho tábora z finančných dôvodov. Zároveň prosíme tých, ktorí si to môžu dovoliť a chcú pomôcť, aby nás podporili vyššou sumou, aby sme mohli vyjsť v ústrety všetkým, ktorí to potrebujú.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.