jún 30. – júl 5. 2020

Detský pobytový tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds


30. jún - 5. júl 2020

Kapacita tábora je obmedzená na 150 detí. Tábor sa tento rok bude konať v rekreačnom zariadení Tesáre pri Topoľčanoch.

180,- eur

Pre členov Domky 150,-eur. Dostaneš ubytovanie, dopravu, denne 5x stravu, táborové tričko a mega program.

9 - 14 rokov

Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 do 14 rokov. Ukončený 3.roč.ZŠ až ukončený 8.roč. ZŠ.

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na aktuálnu situáciu hľadáme rozličné možnosti, ako tábor uskutočniť. Prihlasovanie bude spustené od 15. apríla 2020.

Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Deťom ponúkame možnosť prežiť spoločný týždeň plný športu, súťaží, kreatívnych a zážitkových aktivít, počas ktorého môžu objaviť zmysel priateľstva a spoločenstva. Nezabudnuteľným faktorom je duchovný rozmer činností na tábore, a preto súčasťou programu je aj každodenná svätá omša a modlitba.

Pri rozdelení detí do skupín sa snažíme vytvárať skupiny vyvážené z hľadiska počtu a veku detí. Aj preto si prípravný tím rezervuje právo rozdelenia detí.

Stanislav Hurbanič
trnavka.oratko@gmail.com

júl 10. – 17.  2020

Zážitkový tábor pre stredoškolákov

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds


10. - 17. júl 2020

Miesto je zo zásady tajné. Ale ak sa prihlásiš a pôjdeš, tak to zistíš. Prípadne ti povedia kamoši po tábore :).

180,- eur

Pre členov Domky 150,-eur. Dostaneš ubytovanie, dopravu, denne 5x stravu, táborové tričko a mega program.

15 - 19 rokov

Pre prvých 60 chalanov a dievčat, ktorí to stihnú ako prví. Program je ušitý ako na mieru.

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na aktuálnu situáciu hľadáme rozličné možnosti, ako tábor uskutočniť. Prihlasovanie bude spustené od 15. apríla 2020.

Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nám venovali vaše 2-3 % z daní alebo nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Mladým ponúkame možnosť prežiť spoločný čas zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom aktivít a zážitkov. A následné zafixovanie nadobudnutých zručností a schopností prostredníctvom sprevádzania pri spätnej väzbe. Všetky aktivity sa dejú v atmosfére priateľstva a výziev na objavenie svojich darov. Nezanedbateľnou súčasťou je duchovný rozmer činností, ktorý spolu so spätnými väzbami všetko rámcuje, a preto je súčasťou programu aj každodenná svätá omša a modlitba.

august 10. – 14.  2020

Prímestký denný tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds


10.-14. august 2020

Tábor sa koná v priestoroch nášho oratória na Trnávke, prípadne v iných častiach Bratislavy.

40,- eur

Pre členov Domky 20 eur.
Treba si so sebou priniesť:
suchý obed a kópiu karty poistenca

8 - 14 rokov

Pre prvých 120 chalanov a dievčat, ktorí to stihnú ako prví. Program je ušitý ako na mieru.

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na aktuálnu situáciu zvažujeme rozličné možnosti, ako tábor uskutočniť. Prihlasovanie bude spustené od 15. apríla 2020.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.