júl 05. – 12. 2019

Detský pobytový tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

5. - 12. júl 2019

Kapacita tábora je obmedzená na 150 detí. Tábor sa tento rok bude konať v rekreačnom zariadení Tesáre pri Topoľčanoch.

180,- eur

Pre členov Domky 150,-eur. Dostaneš ubytovanie, dopravu, denne 5x stravu, táborové tričko a mega program.

9 - 14 rokov

Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 do 14 rokov. Ukončený 3.roč.ZŠ až ukončený 8.roč. ZŠ.

Doplňujúce informácie

Posledných 15 voľných miest!

Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Deťom ponúkame možnosť prežiť spoločný týždeň plný športu, súťaží, kreatívnych a zážitkových aktivít, počas ktorého môžu objaviť zmysel priateľstva a spoločenstva. Nezabudnuteľným faktorom je duchovný rozmer činností na tábore, a preto súčasťou programu je aj každodenná svätá omša a modlitba.

Pri rozdelení detí do skupín sa snažíme vytvárať skupiny vyvážené z hľadiska počtu a veku detí. Aj preto si prípravný tím rezervuje právo rozdelenia detí.

V júni vám zašleme podrobnejšie informácie o tábore alebo si ich budete môcť stiahnuť na našej internetovej stránke www.trnavka.sk.

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, a skratku „LDT 2019“.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr spolu so zaplatením zálohy 80,-€ (prednosť majú členovia stretiek a následne skôr prihlásení). Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.

Kapacita je obmedzená na 150 účastníkov!

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

júl 14. – 21.  2019

Zážitkový tábor pre stredoškolákov

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

14. - 21. júl 2019

Miesto je zo zásady tajné. Ale ak sa prihlásiš a pôjdeš, tak to zistíš. Prípadne ti povedia kamoši po tábore :).

180,- eur

Pre členov Domky 150,-eur. Dostaneš ubytovanie, dopravu, denne 5x stravu, táborové tričko a mega program.

15 - 19 rokov

Pre prvých 60 chalanov a dievčat, ktorí to stihnú ako prví. Program je ušitý ako na mieru.

Doplňujúce informácie

Prihlasovanie je z dôvodu naplnenia kapacity ukončené.

Tým, ktorí z určitých dôvodov nemôžu zaplatiť účastnícky poplatok v plnej výške, sa budeme snažiť vyjsť v ústrety zľavami. V prípade ťažkostí zaplatiť uvedenú sumu, nás prosím kontaktujte osobne alebo na tel. čísle 0911 780 095 – Ján Jakubov, SDB. Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nám venovali vaše 2-3 % z daní alebo nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Mladým ponúkame možnosť prežiť spoločný čas zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom aktivít a zážitkov. A následné zafixovanie nadobudnutých zručností a schopností prostredníctvom sprevádzania pri spätnej väzbe. Všetky aktivity sa dejú v atmosfére priateľstva a výziev na objavenie svojich darov. Nezanedbateľnou súčasťou je duchovný rozmer činností, ktorý spolu so spätnými väzbami všetko rámcuje, a preto je súčasťou programu aj každodenná svätá omša a modlitba.

Bližšie informácie a zoznam potrebných vecí pošleme účastníkom vopred, v druhej polovici júna elektronickou poštou.

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení zálohy 80€ na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka a skratku “LZT 2019″.

Prihlášky v tlačenej podobe tento rok nie sú k dispozícii.
Prihlásiť sa je potrebné do 15. júna 2019 spolu so zaplatením zálohy 80,- € (prednosť majú skôr prihlásení).
Zvyšná suma sa uhradí osobne v deň nástupu na tábor.

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

august 12. – 16.  2019

Prímestký denný tábor

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

12.-16. august 2019

Tábor sa koná v priestoroch nášho oratória na Trnávke, prípadne v iných častiach Bratislavy.

40,- eur

Pre členov Domky 20 eur.
Treba si so sebou priniesť:
suchý obed a kópiu karty poistenca

8 - 14 rokov

Pre prvých 120 chalanov a dievčat, ktorí to stihnú ako prví. Program je ušitý ako na mieru.

Doplňujúce informácie

Prihlasovanie je z dôvodu naplnenia kapacity ukončené. Ak sa chcete dieťa prihlásiť ako náhradníka, vyplňte prosím prihlasovací formulár a v prípade voľného miesta vás budeme kontaktovať.

Letný prímestský tábor je určený pre chlapcov a dievčatá vo veku 8 až 14 rokov. Výnimky je potrebné konzultovať s vedúcim oratória na tel. čísle 0911/780 095 – Ján Jakubov, SDB. Program sa začína každý deň o 8:00 hod. sv. omšou v kostole a pokračuje pestrými ponukami hier, pohybových aktivít, prác v skupinkách a spoločných výletov.

Treba si so sebou priniesť:
– suchý obed na každý deň
– kópiu karty poistenca

Online prihlásenie na tábor je platné po uhradení účastníckeho poplatku osobne alebo na číslo účtu (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, a skratku „LPT 2019“.

PRIHLASOVANIE DO DOMKY

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.