živá farnosť
farské oznamy

Oznamy
na aktuálny týždeň
alebo liturgické obdobie v roku

Title image

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.