podpora
2% alebo 3% pre naše dielo

Saleziánske dielo
na Trnávke potrebuje podporu.

Saleziánske dielo na Trnávke tvorí veľké spoločenstvo osôb, ale aj združení. Budeme radi, ak si vyberiete niektoré z nich a darujte svoje 2%, prípadne aj 3%, ak ste pomáhali združeniu ako dobrovoľník.

Odklad podania daňového priznania sa vzťahuje aj na poukázanie podielu z dane, preto je možné podporiť nás tento rok dlhšie. Viac informácií o lehotách nájdete na webovej stránke Finančnej  správy.

Ďakujeme vám za vašu podporu.

SDM DOMINO Bratislava

Domino-300x300

Bojujeme o dušu

DOMKA

Domka-300x300

Veríme mladým

OZ Deti mamy Margity

MCMargaretka-300x300

Miesto pre celú rodinu

OZ Mamy Margity

MaterskaSkolaMM-300x300

Nestačí veci vedieť, treba ich konať

FAMILY GARDEN

FamilyGarden-300x300

Sme tu pre vás a chceme pokračovať

SKAUTI

Skauti-300x300

Slovenský Skauting pre všetkých

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.