Robte pre druhých dobre, robte veľa dobra nikdy to nebudete ľutovať.
/don Bosco/

Čo je to Domka?

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patrí k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku. Poslaním Domky je venovať sa sprevádzaniu mladých, vytvárať im priestor pre angažovanosť, ponúknuť im dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam. Domka vo svojej činnosti nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

Naše stredisko Domka, Bratislava – Trnávka má takmer 450 členov (deti, mladí a rodiny) a spolu so saleziánmi zabezpečuje činnosť nášho oratka už 20 rokov.

Členstvo v Domke

Prečo platiť členské a sa stať jej členom?
Členstvom v Domke zvýšite našu významnosť na celospoločenskej úrovni a zároveň prispejete k zabezpečeniu chodu (hygienické, športové, kancelárske potreby, materiál, občerstvenie, …) a realizácii podujatí v našom saleziánskom diele.

Zaplatením členského poplatku získate aj zľavy na najväčšie podujatia, ktoré budeme organizovať v roku 2020.

Čo to stojí?
Členský príspevok na jeden rok je pre jednotlivca 5 eur. Ak sa rozhodne do Domky vstúpiť celá rodina („dospeláci“ sa môžu stať tiež členmi), zaplatí len 15 eur.

Ako sa môžete zapísať?
Tento rok sme sa rozhodli šetriť životné prostredie, aj váš čas a preto je možné obnoviť svoje členstvo alebo sa zapísať do Domky prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete nižšie. Osobné údaje spracovávame v súlade s platnými nariadeniami. Viac informácií nájdete v tomto dokumente

Členský príspevok je potrebné uhradiť prevodom na účet (IBAN): SK1402000000001195005454
Do poznámky uveďte meno a priezvisko, za koho je príspevok uhrádzaný a tiež slovo „členské“.

Veríme, že nám aj takýmto spôsobom pomôžete.

Plánované podujatia:
Letný detský pobytový tábor (30. 6. – 5. 7. 2020)
Účastnícky poplatok pre členov Domky je 150 €, pre nečlenov 180 €.

Letný stredoškolský zážitkový tábor (10. – 17. 7. 2020)
Účastnícky poplatok pre členov Domky je 150 €, pre nečlenov 180 €.

Letný detský prímestský tábor (10. – 14. 8. 2020)
Účastnícky poplatok pre členov Domky je 20 €, pre nečlenov 40 €.

Katarínska zábava (november 2020)
Vstupenka pre členov Domky 4€, pre nečlenov 5€.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.