RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BRATISLAVA – TRNÁVKA

Okružná 13

+421 911 173 710

trnavka.farnost@saleziani.sk

www.trnavka.sk

Úradné hodiny farskej kancelárie 

utorok až piatok 
15:30 – 17:30 

Počas letných prázdnin:
utorok až piatok 17.00 – 17.45 hod.

Okrem štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a prikázaných cirkevných sviatkov. Vchod do farskej kancelárie je z ľavej strany od vchodu do kostola.

SALEZIÁNSKE MLÁDEŽNICKE STREDISKO (ORATKO)

Okružná 13

+421 902 891 345

trnavka.oratko@gmail.com

www.trnavka.sk

Kontaktné údaje organizácie 

Domka – Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava – Trnávka 
právna forma: organizačná zložka občianskeho združenia

Okružná 13
821 04 Bratislava
IČO: 317 94 297
Zastúpené: Ing. Daniela Sitárová, predseda
IBAN: SK1402000000001195005454

novinky

Odoberajte naše novinky

Zaregistrovaním súhlasím s podmienkami

Odhlásiť odber noviniek

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.