Naše oči majú vidieť pre Boha, naše srdce biť pre Boha, celé naše telo má slúžiť Bohu.

živá viera
poď na hĺbku

Využi ponuku

spoločne rásť
vo viere.

Mládežnícka sv. omša

Sa koná každý piatok o 19:00 a je prežívaná v mládežníckom štýle. Pomáha k tomu príhovor kňazov a obohatenie sv. omše našimi mládežníckymi speváckymi zbormi.

Duchovné cvičenia

Sú každoročnou ponukou pre rôzne skupinky mladých stráviť 3-4 dni v tichu, v zamyslení sa nad svojím životom a vzťahom k Bohu, v rozhovoroch, na ktoré bežne nemáme čas. Prispieva k tomu väčšinou aj prostredie chát na vidieku alebo v prírode. Termíny sú zverejňované v „oratkovskom“ kalendári.

Modlitbové večery

Ponúkajú priestor vovádzania do tichej odobnej kontemplatívnej modlitby každú nedeľu od 20:30 do 21:00 v kaplnke v „oratku“. Odporúčame využiť všetkým túto ponuku. 

Duchovné obnovy

Organizujeme pre mladých spravidla raz za 1-2 mesiace. Chcú byť priestorom na oživenie vzťahu s Bohom a ľuďmi okolo, na vzdelávanie sa vo viere,  priestorom na Sviatosť Zmierenia a rozhovor na rôzne osobné témy. Obnovy trvajú spravidla 3 hodiny a sú spojené podľa možností s nocovaním, večerou, či obedom, zábavou, pozeraním filmov, … Termíny sú zverejňované v „oratkovskom“ kalendári.

Desiatok ruženca

 Modlíme sa každý deň okrem štvrtka (ponuka adorácie v kostole) o 18:45 v čajovni alebo pri soche Panny Márie na nádvorí oratka.

„Objav Krista“ a „Najsleduj Krista“

Sú ponukou na nájdenie zmyslu viery a aj na jej prehĺbenie. Kurzy trvajú sedem týždňov. Zahŕňajú sedem kvalitne pripravených večerov s témou, debatami v skupinách a samozrejme s občerstvením. Ich súčasťou je aj jedno až dvojdňová duchovná obnova. Termíny sú zverejňované v „oratkovskom“ kalendári.

Pozývam každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom alebo aspoň ochotne nechať sa stretnúť

pápež František

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.