Na to, aby sme robili dobro, treba mať trochu odvahy a musíme byť pripravení znášať akékoľvek poníženie.

iné ponuky
všetko pre teba

Aj takéto aktivity
môžeš zažívať v tomto
rodinnom spoločenstve.

projekt "PRIJATEĽSTVO"

Ponuka osobného sprevádzania – „Prijateľstva“ – zo strany dospelého animátora (vysokoškoláka, pracujúceho, otca, matky rodiny). Dvojica animátor – mladý človek sa dohodne na mesačnom stretávani, ktoré sa stáva priestorom na predostretie tém, ktoými žije mladý človek a na spoločné uvažovanie a hľadanie. Sprevádzajúci animátori sú koordinovaní tímom pre projekt „PRIJATEĽSTVO“ a stretávajú sa spravidla trikrát v roku na spoločných „školeniach“. Do projektu sa dá prihlásiť aj ako sprevádzajúci, aj ako sprevádzaný.

Šport

Šport v oratku má na starosti športový tím. Organizuje pravidelnú florbalovú ligu, volejbalové tréningy, skupinu cyklistických nadšencov, priaznivcov lezenia… Pravidelne sa v oratku stretávajú skupiny hrajúce florbal, hokejbal, či futbal. S mladými sa zúčastňujeme na rôznych turnajoch organizovaných saleziánskymi strediskami po celom Slovensku.

Té-my

Formát diskusií so zaujímavými hosťami, ktorí sú pozvaní do oratkovskej Čajovne. Témy sú volené na zaujímavé oblasti a aktuálne problémy/otázky nášho života. Stretávame sa každý prvý štvrtok v mesiaci o 20:00.

Tváre Trnávky

Spoznajte zaujímavé tváre, s ktorými sa stretávate možno aj denne na Trnávke. Osobnosti ale aj zaujímavé komunity, projekty, ktorá sa konajú na našej Trnávke. Na tieto nepravidlené stretnutia sú pozývané celé Saleziánske dielo na Trnávke.

Divadlo

Neodmysliteľnou súčasťou nášho oratka a predovšetkým oslavou sviatku dona Bosca v našom stredisku. Herci, hudobníci, technici, kulisáry a režiséry pracujú už od septembra, aby vytvorili pekné dielo.

Blaho ľudskej spoločnosti a Cirkvi spočíva v dobrej výchove mládeže.

Don Bosco

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.