čo máme najnovšie
Stále sme doma, ale predsa môžeme byť spolu
Stále sme doma, ale predsa môžeme byť spolu

Počas Veľkej noci vás všetkých srdečne pozývame na online prenosy z nášho kostola. Vysielanie nájdete na tejto stránke spolu s rozpisom sv. omší a pobožností.

VIAC
Byť blízko aj večer
Byť blízko aj večer

V rámci live prenosu z nášho kostola vám ponúkame ďalšiu možnosť, ako tráviť čas oddelene a predsa spolu. Keď už deti spia a vy dostanete “slinu” pomodliť sa🙏 alebo “strážiť” s rodinou Boží hrob 👨‍👩‍👧‍👦, zapnite si online prenos na tomto odkaze...

VIAC
Trnávka v službe: Koláče na Kramáre
Trnávka v službe: Koláče na Kramáre

Slané alebo sladké. Najlepšie naporcované, aby sa vyčerpaní zdravotníci mohli rýchlo posilniť. Koncom marca sa na Trnávke rozbehlo dobrovoľnícke pečenie koláčov pre zdravotníkov na bratislavských Kramároch. Pondelok, stredu, piatok a cez víkend...

VIAC
Najbližšie podujatia
aj toto sa u nás stalo
Sv. omše a pobožnosti online
Sv. omše a pobožnosti online

V tomto ťažkom období, keď sa nemôžeme stretávať osobne ako jedno spoločenstvo, hľadáme iné cesty, ako ostať v kontakte. Saleziáni sa rozhodli, že...

Biblické stredy: Kniha proroka Izaiáša
Biblické stredy: Kniha proroka Izaiáša

Izaiášova osoba. Izaiáš (hebr. Ješajáhú = »Jahveho spása«, »Jahve spasí«, »Jahve je spása«) pochádzal zo vznešeného rodu ako syn istého Amosa...

Don Zeman oslavuje jubileum!
Don Zeman oslavuje jubileum!

Vojtech Zemna sa dnes dožíva 90 rokov. Prajeme mu všetko najlepšie, hojnosť Božieho požehnania a pevné zdravie! 90 rokov nie je málo, a don Zeman...

Videodokument: Pôstne plátno
Videodokument: Pôstne plátno

V týchto dňoch vznikol časozberný dokument, ktorý natočil animátor z našej farnosti Martin Žák. Dokument mapuje vznik i myšlienkové pozadie...

Časopis Rebrík
Časopis Rebrík

Vydavateľstvo časopisu Rebrík, ktorý je zameraný pre deti prvého stupňa ZŠ, dáva možnosť si tento časopis voľne stiahnuť a prečítať. Aj takto...

Dôležitý oznam k poukazovaniu podielu z dane (2%)
Dôležitý oznam k poukazovaniu podielu z dane (2%)

Prosíme všetkých (podnikatelia, firmy, živnostníci), ktorí by ste nás chceli podporiť a darovať nám 2, alebo 3% z vašich daní a plánujete odklad...

Pozor zmena!
Pozor zmena!

Z rozhodnutia našich predstavených bude kostol (okrem predsiene) trvale zatvorený, čiže tým rušíme aj možnosť spovedania a svätého prijímania.

Biblické stredy: Kniha múdrosti
Biblické stredy: Kniha múdrosti

Autorstvo Knihy múdrosti sa pripisuje kráľovi Šalamúnovi, ktorého biblická tradícia pokladá za najväčšieho »mudrca« (porov. 2 Krn 1,12; 1 Kr...

FARNOSŤ
Saleziánska farnosť zasvätená sv. Jánovi Boscovi. Založená v roku 1945. 

ORATÓRIUM
Saleziánske mládežnícke stredisko pre deti, mladých a rodiny. Od roku 1936.

SDM DOMINO
Saleziánsky mládežnícky futbalový klub. Založený v roku 1993.

RC MM
Rodinné centrum Mamy Margity. Podpora, odborná pomoc a oddych pre rodiny. Od roku 2018

Farské oznamy

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.