Super živá komunita

Saleziánske dielo na Trnávke je komunitné centrum, v ktorom stovky ľudí denne trávia zmysluplný čas. Širokú ponuku služieb využívajú ľudia z Trnávky a širšieho okolia, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Každý je vítaný.

Prehľad roka 2023

Každý rok sa v Saleziánskom diele na Trnávke deje množstvo aktivít, ktoré spolu so saleziánmi pripravuje veľa ľudí. Pozrite si, čo sa u nás dialo v roku 2023.

Aktuality

Vyberáme pre vás novinky a správy, o ktoré sa chceme s vami podeliť.

Deň mužov

Deň mužov

V sobotu, 27. apríla 2024, pozývame všetkých mužov na Deň mužov na Trnávke. Ak si na Trnávke nový, tak toto je ideálna príležitosť spoznať sa s inými chlapmi a porozprávať sa. Ak si na Trnávke…

Púť do Mariazellu

Púť do Mariazellu

V sobotu 8. júna 2024 sa chystáme na farskú púť do najznámejšieho rakúskeho pútnického miesta Mariazell. Odchádzame o 7:30 z parkoviska pred bývalým Baumaxom (teraz New Living Center), predpokladaný návrat je o 19:00. Cena púte…

Spustili sme prihlasovanie na letné tábory

Spustili sme prihlasovanie na letné tábory

Spustili sme prihlasovanie na letné tábory. Tento rok bude možnosť prihlásiť sa na: Letný detský tábor Letný zážitkový tábor Prímestský denný tábor (2 turnusy) Chceme Vás zároveň poprosiť - Pomôžte zažiť tábor aj deťom, ktoré…

Ako rastie nová budova Domina

Ako rastie nová budova Domina

Veríme, že aj prostredie prispieva k výchove detí a nová budova bude top kvalita na Slovensku spomedzi mládežníckych futbalových klubov. Stavba novej budovy už čoskoro dosiahne plnú výšku. Momentálne sa pracuje na príprave betónovania stropu…

Jarné duchovné cvičenia Mužom dnes

Jarné duchovné cvičenia Mužom dnes

Muž z Trnávky! Pozývame Ťa na duchovné cvičenia pre mladých a mužov v cykle Mužom dnes so saleziánom Cyrilom Slížom a Jurgenom, v termíne od štvrtka 18. 4. 2024 do nedele 21. 4. 2024 vna saleziánskej chate v Banskej Belej. Prihlás sa teraz!…

Duchovné cvičenia pre ženy

Duchovné cvičenia pre ženy

Žena z Trnávky! Pozývame Ťa na duchovné cvičenia pre ženy so saleziánom Petrom Bučánym, v termíne od štvrtka 18. 4. 2024 do nedele 21. 4. 2024 v Penzióne Bystrík v Čičmanoch. Prihlás sa teraz! Zálohu 100…

Služby

Vybrať si môžete z množstva rôznorodých aktivít a služieb.

Farnosť

Naša farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Ostredky, Mierová kolónia, Štrkovec, Zlaté piesky a Letisko. Spravujú ju saleziáni a patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Farské oznamy Bohoslužby a spovedanie

Futbalový klub

SDM DOMINO je najväčší mládežnícky futbalový klub na Slovensku. Pôsobí v ňom vyše 500 hráčov, 50 trénerov, 1000 rodičov. Tréneri, futbalisti, rodičia a všetci sympatizanti sa snažia budovať spoločne jeden klub.

sdmdomino.sk

Oratko

Oratko vytvára priestor na stretávanie sa rovesníckych skupín pre deti a mládež. Vyrastajú v ňom animátori, ktorí sa vo voľnom čase aktívne venujú deťom. Pripravujú pre nich rôzne zážitkové akcie, výlety a letné tábory.

Viac informácií

Rodinná poradňa

Family Garden je poradenské centrum pre rodiny. V oblasti poradenstva je priestor pre osobné stretnutie s odborníkom. V oblasti prevencie je k dispozícii množstvo prednášok, vzdelávacích kurzov a školení.

familygarden.sk

Materské centrum

Materské centrum Margarétka rozvíja zručnosti detí predškolského veku, socializuje matky a ženy. Vytvára priestor na stretávanie sa celých rodín a pomáha tak saleziánom venovať sa tým najmenším.

Facebook MC Margarétka

Škôlka

Materská škola Mamy Margity je trojtriedna škôlka s celodennou starostlivosťou. Materská škola je súčasťou Rodinného centra a má k dispozícii aj vonkajšie priestory pre pohybové aktivity s deťmi.

msmamymargity.sk

Skauti

Na Trnávke môžete zažiť 1000 osobonocí v lone prírody, 300 družinoviek ročne pre viac ako 140 mladých. Skauting pomáha vytvárať prostredie, kde môže mládež vyrásť v zodpovedných a zrelých dospelých.

34zbor.sk

Futbalové ihrisko a bežecká dráha

Futbalové ihrisko na veľkom umelom trávniku je k dispozícii verejnosti vždy, keď na ňom nie je tréning futbalového klubu. Tvorí ho okrem trávnatej plochy aj bežecká dráha, ktorá z ihriska pokračuje v okolí Rodinného centra.

Zdravotné stredisko

V zdravotnom stredisku sa nachádza lekáreň, všeobecná ambulancia pre dospelých, pediatrická, gynekologická, psychologická, endokrinologická, zubná a ortopedická ambulancia.

Viac informácií