naša komunita
saleziáni don bosca

Komunita Saleziánov
Saleziánske dielo na Trnávke

peter-bucany

Peter Bučány

direktor komunity

49693721892_4b978c5cb8_k

Vojtech Zeman

Výpomocný duchovný na dôchodku

Prezývka: Vojtech
Záľuby: sledovať fufbal a Petra Sagana, čítanie a bicyklovanie na trojkolke
Voľný čas: čítanie a modlitba
Odkaz mladým: Vyhýbať sa pasivite, mať dobrých priateľov, byť vďačný za lásku zo strany Pána Ježiša.

49692872248_0899693476_k

Radovan Rumanovič

Predseda klubu SDM DOMINO

Prezývka: Rusty
Záľuby: futbal, hudba, film, sauna, pivo
Voľný čas: Nemám. Čo je to? 🙂
Odkaz mladým: more huuu 🙂

49692870123_af1b458038_k

Vlado Sopkanič

Pomoc pri farskej pastorácii

Prezývka: Vlado
Záľuby: pečenie
Voľný čas:
Odkaz mladým:

49693713897_a8e21b2542_k

Tibor Reimer

Záľuby: šport, turistika, knihy
Voľný čas: Len tak sa prejsť po prírode
Odkaz mladým: Začnite žiť, kým nie je neskoro!

49692881248_99db6c6645_k

Cyril Slíž

Vedúci oratka

Prezývka: Cyro
Záľuby: šport, príroda
Voľný čas:
Odkaz mladým:

478737_130651987069044_2028173031_o

Ladislav Babača

Pomoc pri SDM Domino

Prezývka:
Záľuby: bike, hokejbal, lyže, futbal
Voľný čas: okrem športu sa snažím aj čosi každý deň prečítať
Odkaz mladým: Boh má pre každého z vás veľký plán

49693419441_99d8d97a87_k

František Kohút

Farár 

Prezývka: František
Záľuby: turistika, občas bicykel
Voľný čas: Veľa ho nemám. Oddych, niekam si výjsť.
Odkaz mladým: Dúfam, že sa časom zoznámime.

saleziáni don bosca

Kto sú to
Saleziáni don Bosca

My – Saleziáni dona Bosca –  sme spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom výchovy.

Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša Spoločnosť 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch.

Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

Náš štýl života

Don Bosco nám odovzdal jednoduchý štýl života a činnosti, originálnu syntézu života a práce, ktorú nazývame saleziánsky duch. Tu je niekoľko charakteristík.

Láskavosť

Osobitná starosť o dobro mladých všade, kde pôsobíme.

Láskavosť a schopnosť prijímať, vzťahy prežívané v otvorenosti, srdečnosti a ochota urobiť prvý krok, priateľstvo, rešpekt a trpezlivosť, ktoré umožňujú druhým rozvíjať sa.

Tvorivosť a pružnosť

Tvorivosť a pružnosť sú znakom toho, že naše poslanie medzi mladými má saleziánsky charakter.

Optimizmus a radosť

Optimizmus a radosť, bez znechutenia sa kvôli ťažkostiam, doplnené pokojným a vyrovnaným vedomím, že v každej skutočnosti možno nájsť kúsok dobra.

Realita

Reálna perspektíva života spojená s vnímavosťou na podnety Svätého Ducha, prejavujúce sa v znameniach čias.

Práca a miernosť

Práca a miernosť alebo schopnosť učiť sa, ako v jednoduchosti a v správnej miere udržiavať rovnováhu medzi neúnavnou energiou a náročnou prácou. Značí to aj poznať spôsob, ako kontrolovať podnety srdca – s cieľom zachovať si pokoj a veselosť.

Preventívny systém

Náš spôsob výchovy – preventívny systém –  je vnútorne založený na  rozume, viere a láskavosti. Je to jedinečná duchovná a výchovná skúsenosť práce s mladými a pre mladých pre ich a našu spásu.

Radosť

Radostné prijímanie každodennosti. „O svätosť sa usilujeme tak, že sme stále veľmi veselí.“

Dôvera v Boha

Hlboká dôvera v Boha a ustavičné počúvanie jeho vôle sú duchovné základy našej práce. Týmto spôsobom sa usilujeme oživovať našu spoluprácu na Božom diele stvorenia aj našu zanietenú činnosť v dejinách.

Pre vás žijem, pre vás študujem, pre vás som ochotný obetovať aj svoj život.

Don Bosco