živá farnosť – veriace spoločenstvo

Sväté omše

Bežný režim

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00, 19:00 (mládežnícka sv. omša)
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30 (detská sv. omša), 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je deň pracovného pokoja) 6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je pracovný deň) 6:30, 16:00, 18:00

Letné prázdniny

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30, 18:00

Celebranti a spovedníci

deňdátumhodinacelebrantspovedník
utorok21.1. 6.30
18.00
streda22.1. 6.30HurbaničKvašňovský
18.00SlížHurbanič
štvrtok23.1. 6.30SopkaničSlíž
10.00Slíž
18.00KohútSopkanič
piatok24.1. 6.45KohútHurbanič
18.00SopkaničSlíž
19.00HurbaničKohút
sobota25.1. 6.30ZemanKohút
18.00ReimerSopkanič
nedeľa26.1. 6.45SopkaničKohút
8.00SlížSopkanič
9.30HurbaničSlíž, Reimer
11.00Krušac, ReimerHurbanič, Kohút
18.00KohútSopkanič
pondelok27.1. 6.30Kohút-

Farnosť zasvätená
sv. Jánovi Boscovi,
zakladateľovi saleziánov.

Farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, Ostredky a Mierová kolónia. Spravujú ju Saleziáni dona Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Spovedanie

Prikázané sviatky

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.