živá farnosť – veriace spoločenstvo

Sväté omše

Bežný režim

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00, 19:00 (mládežnícka sv. omša)
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30 (detská sv. omša), 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je deň pracovného pokoja) 6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je pracovný deň) 6:30, 16:00, 18:00

Letné prázdniny

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30, 18:00

Celebranti a spovedníci

deňdátumhodinacelebrantspovedník
utorok 9.7. 6.30KohútReimer
18.00ReimerKohút
streda10.7. 6.30ReimerKvašňovský
18.00KvašňovskýReimer
štvrtok11.7. 6.30KvašňovskýKohút
18.00KohútReimer
piatok12.7. 6.30ZemanReimer
18.00KvašňovskýKohút
sobota13.7. 6.45ReimerKohút
18.00KohútZeman
nedeľa14.7. 6.45KvašňovskýKohút
8.00KohútKvašňovský
9.30KvašňovskýKohút
18.00KvašňovskýReimer
pondelok15.7. 6.30Reimer-

Farnosť zavätená
Sv. Jánovi Boscovi
zakladateľovi Saleziánov.

Farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, Ostredky a Mierová kolónia. Spravujú ju Saleziáni dona Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Spovedanie

Prikázané sviatky

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.