živá farnosť – veriace spoločenstvo

Sväté omše

Bežný režim

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00, 19:00 (mládežnícka sv. omša)
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30 (detská sv. omša), 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je deň pracovného pokoja) 6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je pracovný deň) 6:30, 16:00, 18:00

Letné prázdniny

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30, 18:00

Celebranti a spovedníci

DeňDátumHodinaCelebrantSpovedník
utorok14.5. 6.30Kohút Jakubov
18.00SopkaničKohút
streda15.5. 6.30JakubovReimer
18.00SlížSopkanič
štvrtok16.5. 6.30SopkaničSlíž
10.00Slíž-
18.00KohútSopkanič
19.00-Kohút, Slíž
piatok17.5. 6.30ZemanSopkanič
18.00KohútSlíž
18.00ReimerKohút
sobota18.5. 6.30SopkaničReimer
14.00-Slíž, Kohút
16.00-Reimer, Kohút
18.00KohútSopkanič
nedeľa19.5. 6.45KohútSopkanič
8.00ReimerKohút
9.30Jakubov, SopkaničReimer, Slíž
11.00Jakubov, SopkaničReimer, Slíž
18.00KohútSopkanič
pondelok20.5. 6.30Sopkanič-

Farnosť zavätená
Sv. Jánovi Boscovi
zakladateľovi Saleziánov.

Farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, Ostredky a Mierová kolónia. Spravujú ju Saleziáni dona Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Spovedanie

Prikázané sviatky

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.