živá farnosť – veriace spoločenstvo

Sväté omše

Bežný režim

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00, 19:00 (mládežnícka sv. omša)
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30 (detská sv. omša), 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je deň pracovného pokoja) 6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je pracovný deň) 6:30, 16:00, 18:00

Letné prázdniny

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30, 18:00

Celebranti a spovedníci

deňdátumhodinacelebrantspovedník
utorok 3.3. 6.30KohútSopkanič
18.00SopkaničKohút
streda 4.3. 6.30HurbaničReimer
18.00SlížHurbanič
štvrtok 5.3. 6.30SopkaničSlíž
18.00KohútSopkanič
piatok 6.3. 6.45KohútHurbanič
17.00-Zeman
18.00SopkaničKohút, Slíž
19.00SlížHurbanič, Sopkanič
sobota 7.3. 6.30ZemanKvašňovský
18.00KohútSopkanič
nedeľa 8.3. 6.45SlížKohút
8.00HurbaničSopkanič
9.30SopkaničReimer, Slíž
11.00ReimerHurbanič, Kohút
18.00KohútKvašňovský
pondelok 9.3. 6.30Kohút-

Farnosť zasvätená
sv. Jánovi Boscovi,
zakladateľovi saleziánov.

Farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, Ostredky a Mierová kolónia. Spravujú ju Saleziáni dona Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Spovedanie

Prikázané sviatky

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.