živá farnosť – veriace spoločenstvo

Sväté omše

Bežný režim

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00, 19:00 (mládežnícka sv. omša)
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30 (detská sv. omša), 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je deň pracovného pokoja) 6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je pracovný deň) 6:30, 16:00, 18:00

Letné prázdniny

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30, 18:00

Celebranti a spovedníci

deňdátumhodinacelebrantspovedník
utorok10.9. 6.30KohútSopkanič
18.00SopkaničKohút
streda11.9. 6.30SopkaničKohút
18.00KohútSopkanič
štvrtok12.9. 6.30SopkaničKohút
18.00KohútSopkanič
piatok13.9. 6.30KohútSopkanič
18.00SopkaničKohút
19.00HurbaničKohút
sobota14.9. 6.30ZemanKohút
18.00KohútSopkanič
nedeľa15.9. 6.45SopkaničKohút
8.00KohútSopkanič
9.30HurbaničKvašňovský, Kohút
11.00KvašňovskýSopkanič, Kohút
18.00KohútSopkanič
pondelok16.9. 6.30Kohút-

Farnosť zavätená
Sv. Jánovi Boscovi
zakladateľovi Saleziánov.

Farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, Ostredky a Mierová kolónia. Spravujú ju Saleziáni dona Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Spovedanie

Prikázané sviatky

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.