živá farnosť – veriace spoločenstvo

Sväté omše

Bežný režim

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00, 19:00 (mládežnícka sv. omša)
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30 (detská sv. omša), 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je deň pracovného pokoja) 6:45, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00
Prikázaný sviatok (keď je pracovný deň) 6:30, 16:00, 18:00

Letné prázdniny

Deň Čas
Pondelok 6:30
Utorok 6:30, 18:00
Streda 6:30, 18:00
Štvrtok 6:30, 18:00
Piatok 6:30, 18:00
Sobota 6:30, 18:00
Nedeľa 6:45, 8:00, 9:30, 18:00

Celebranti a spovedníci

deňdátumhodinacelebrantspovedník 
utorok11.5. 6.30KohútSopkanič
18.00SopkaničKohút
streda12.5. 6.30HurbaničReimer
18.00SlížBučány
štvrtok13.5. 6.30SopkaničSlíž
16.00ReimerKohút
18.00KohútSopkanič
piatok14.5. 6.30KohútHurbanič
18.00SopkaničKohút
19.00HurbaničSlíž
19.30-Sopkanič, Kohút, Slíž, Hurbanič
sobota15.5. 6.30ZemanBučány
10.00Reimer, Kohút, Hurbanič-
18.00SopkaničKohút
nedeľa16.5. 6.45SopkaničKohút
8.00ReimerSopkanič
9.30HurbaničReimer
11.00BučányHurbanič
18.00KohútSopkanič
pondelok17.5. 6.30Sopkanič-

Farnosť zasvätená
sv. Jánovi Boscovi,
zakladateľovi saleziánov.

Farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, Ostredky a Mierová kolónia. Spravujú ju Saleziáni dona Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Spovedanie

Prikázané sviatky

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.