Robte pre druhých dobre, robte veľa dobra nikdy to nebudete ľutovať.
/don Bosco/

Staň sa animátorom

V našom stredisku dobrovoľne pracuje pre deti a mladých
viac ako 150 animátorov – mladých aj dospelých.

Mimoni

K nejakej forme služby v oratku, či mimo neho vedieme naše deti už na stretkách a táboroch, ale deviatci sú pozvaní začať už naozajstnú animátorskú formáciu.

Deviataci a prváci na strednej škole, ktorí uvažujú o dobrovoľníctve, si majú možnosť  vyskúšať animátorstvo v projekte „Mimoni“. Pod vedením animátorov – školiteľov zažijú počas školského roka tri 24 hodinové kurzy v našom oratku, zapájajú sa do prípravy akcií a majú možnosť okúsiť aj vedenie stretiek, prípravu táborov, prácu v mediálnom tíme, … Spravidla počas týchto rokov sa mladí animátori pripravujú aj na prijatie sviatosti birmovania.

prihás sa medzi MIMOŇOV
SŠA – stredisková škola animácie

Je určená pre mladých, ktorí sa po prijatí sviatosti birmovania rozhodli stať naozajstnými animátormi a zapojili sa do pravidelnej služby v oratku (vedenie stretiek, práca v oratkovských tímoch – športový, mediálny, duchovný, …).

Pod vedením animátorov – školiteľov sa zúčastnia za dva roky na 2×4 kurzoch, ktoré organizujeme v iných saleziánskych strediskách na Slovensku, ale aj v zahraničí (Viedeň, Brno). Tretí kurz v každom roku je organizovaný formou trojdňových duchovných cvičení osobitne pre chlapcov a pre dievčatá.

chcem sa prihlásiť na SŠA
Animátori

Pre starších animátorov ponúkame rôzne vzdelávacie kurzy, ktoré organizuje naša organizácia Domka na celoslovenskej úrovni.

V stredisku sa animátori udržujú v dobrej „animátorskej“ kondícii pravidelnými duchovnými obnovami (šesťkrát za rok), duchovnými cvičeniami (raz za rok) a  spoločnými animátorskými stretnutiami tzv. „PGčkami“ (päťkrát za rok).

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.