INFORMÁCIE

Farnosť je zasvätená sv. Jánovi Boscovi.

Farnosť sa nachádza na okraji mesta v mestskej časti Ružinov. Jej územie tvoria sídliská Trnávka, Štrkovec, Ostredky, Mierová Kolónia, Zlaté piesky a Letisko. Spravujú ju Saleziáni dona Bosca. Patrónom kostola je sv. Ján Bosco.

Úradné hodiny farskej kancelárie

utorok až piatok 
15:30 – 17:30 

Počas letných prázdnin:
utorok až piatok 17.00 – 17.45 hod.

Okrem štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a prikázaných cirkevných sviatkov. Vchod do farskej kancelárie je z ľavej strany od vchodu do kostola.

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Bratislava-Trnávka

Okružná 13
821 04 Bratislava

telefón: 0911 173 710
e-mail: trnavka.farnost@saleziani.sk

HISTÓRIA FARNOSTI

Kedysi dávno, ďaleko za mestom

stála malá murovaná kaplnka s obrazom Panny Márie, obkolesená porastom divokých šípkových ruží. Všade dookola boli len polia a lúky, na ktorých zámožný bratislavský mešťan Georg Häckler zriadil majer a rozsiahle hospodárstvo.

Jeho súčasťou bola aj tehelňa. Dornkapel bolo veľmi chudobné predmestie Bratislavy.

Príchodom dp. Jozefa Šimončiča, ktorý učil náboženstvo v blízskej škole, sa začali v nedeľu a cez sviatky slúžiť sv.omše v telocvični.

Viac o našej minulostiNaše príbehy

Pôvodný návrh kostola

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.