HISTÓRIA FARNOSTI

Kedysi dávno, ďaleko za mestom

stála malá murovaná kaplnka s obrazom Panny Márie, obkolesená porastom divokých šípkových ruží. Všade dookola boli len polia a lúky, na ktorých zámožný bratislavský mešťan Georg Häckler zriadil majer a rozsiahle hospodárstvo.

Jeho súčasťou bola aj tehelňa. Dornkapel bolo veľmi chudobné predmestie Bratislavy.

Príchodom dp. Jozefa Šimončiča, ktorý učil náboženstvo v blízskej škole, sa začali v nedeľu a cez sviatky slúžiť sv.omše v telocvični.

Viac o našej minulosti
Úradné hodiny farskej kancelárie 

Utorok – Piatok 
15:30 – 17:30 

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.