„Skáčte, kričte, len nehrešte!“
don Bosco

čo je to oratko ?

Oratórium alebo „oratko“

Miesto, kde sa mladí a deti stretávajú a pod vedením saleziánov a animátorov sa snažia o svoj osobný a kresťanský rozvoj. Neodmysliteľným prvkom „oratka“ je veselý a radostný štýl práce, zábavy, vzťahov a prežívania viery.

S myšlienkou oratória prišiel sv. Ján Bosco, ktorý v Turíne pred viac ako 150 rokmi zhromaždil opustených a zanedbaných chlapcov. Založil rehoľu Spoločnosť svätého Františka Saleského, ktorých dnes poznáme pod menom Saleziáni dona Bosca. Jej členovia dodnes pokračujú v práci s mládežou podľa odkazu sv. Jána Bosca.

Patrónom nášho oratka je sv. Dominik Sávio, jeden z chlapcov don Boscovho oratória v Turíne. Naše saleziánske „oratko“ chce ponúkať dom – miesto prijatia, kaplnku – priestor na objavenie zmyslu života a viery, školu – miesto prípravy na život a ihrisko – zážitok voľnosti a radosti.

Deti a mladých v našom „oratku“ združuje a zastrešuje mládežnícka organizácia Domka – Združenie saleziánskej mládeže.

Title image
Denné oratko

Naše oratko – centrum pre deti a mladých

Je otvorené pravidelne od utorka do piatku ako nízkoprahové centrum pre deti a mladých registrované na BSK. Pre deti ponúkame voľnú možnosť hier (florbal, futbal, volejbal, stolný tenis, biliard, stolný futbal, spoločenské hry), rozhovorov a aktivít v spoločnosti dospelých animátorov.

Oratko je otvorené cez týždeň aj po večernej sv. omši v kostole pre stretká, športujúce skupiny a iné aktivity a tiež v nedeľu po detskej sv. omši. Po vzájomnej dohode aj inokedy. V prípade otázok píšte na trnavka.oratko@gmail.com.

OTVORENÉ

UTOROK – ŠTVRTOK
15:00 – 18:00

PIATOK
15:00-19:00

VARENIE – každá streda o 15:30
FLORBAL – každý prvý štvrtok o 16:00
TANEC – každý prvý štvrtok o 16:00
ŠIKOVNÉ RUKY – každý druhý štvrtok o 16:00
IN-LINE KORČUĽOVANIE – každý štvrtok o 17:00

Stretká a krúžky

Žijeme s mladými a pre mladých

„Stretko“ je jednou z najsilnejších a najúčinnejších foriem našej práce a výchovy detí a mladých. 10 -15 členné skupinky chlapcov a dievčat rozdelených podľa veku sa stretávajú jedenkrát týždenne. Náplňou „stretka“ sú hry, spoločné rozhovory, myšlienka, príbeh alebo téma, ktoré pomáhajú k výchove k správnym hodnotám života a viery.

Ak sa chcete zapojiť, stačí prísť do našich priestorov v čase, keď sa dané stretko koná. V prípade otázok píšte na trnavka.oratko@gmail.com.

Title image
Chlapčenské stretká
 • Chlapci (štvrtáci)
  streda o 17:30

 • GAME OVER (piataci)
  piatok o 16:00

 • CESNAKOVÉ HLAVY (šiestaci)
  piatok o 17:00

 • OSADNÍCI Z TRNÁVKY (siedmaci)
  piatok o 17:00

 • SPARŤANIA (ôsmaci) 
  piatok o 16:30

 • Birmovanci 1 (deviataci)
  streda o 19:00

 • Birmovanci 2 (deviataci)
  štvrtok o 19:00

 • Birmovanci 3 (deviataci)
  štvrtok o 19:00

 • Pobirmovanci (16 rokov)
  štvrtok o 19:00

 • Stredoškoláci (17 rokov)
  streda o 19:00

Dievčenské stretká
 • Dievčatá (štvrtáčky)
  piatok o 15:30

 • LEGENDY (piatačky)
  piatok o 15:00

 • KRÁSA AŽ JAS (šiestačky)
  piatok o 17:00

 • KUCHYNSKÉ FORMIČKY (siedmačky)
  piatok o 16:00

 • ŽOFKY (ôsmačky) 
  piatok o 16:45

 • Birmovankyne 1 (deviatačky)
  streda o 19:00

 • Birmovankyne 2 (deviatačky)
  štvrtok o 19:00

 • Birmovankyne 3 (deviatačky)
  štvrtok o 19:00

 • Pobirmovankyne (16 rokov)
  štvrtok o 19:00

 • Stredoškoláčky (17 rokov)
  streda o 19:00

Mládežnícke stretká
 • BSO + POLYSACHARIDY (mladí 17 – 19 rokov)
  streda o 19:00

 • NEVYMÄKNEM! (mladí 19 – 21 rokov)
  štvrtok o 19:00

 • VAJEČNÝ SEN (mladí 21 – 22 rokov)
  streda o 19:30

 • NAŠE STRETKO (mladí 22 – 25 rokov)
  štvrtok o 20:00

 • STARTUP VEČERY (pracujúci 25+ rokov) 
  každý druhý utorok o 19:00

Krúžky
 • Detský zborík (deti od 5 rokov)
  piatok o 17:30

 • Spevokol BANDa (dievčatá 9 – 17 rokov)
  piatok o 17:30

 • Spevokol AGAPELS (mladí od 17 rokov)
  piatok o 17:30

 • In-line korčuľovanie (všetci)
  štvrtok o 17:00

Prvým šťastím dieťaťa je to, že je milované.

don Bosco

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.