„Skáčte, kričte, len nehrešte!“
don Bosco

čo je to oratko ?

Oratórium alebo „oratko“

Miesto, kde sa mladí a deti stretávajú a pod vedením saleziánov a animátorov sa snažia o svoj osobný a kresťanský rozvoj. Neodmysliteľným prvkom „oratka“ je veselý a radostný štýl práce, zábavy, vzťahov a prežívania viery.

S myšlienkou oratória prišiel sv. Ján Bosco, ktorý v Turíne pred viac ako 150 rokmi zhromaždil opustených a zanedbaných chlapcov. Založil rehoľu Spoločnosť svätého Františka Saleského, ktorých dnes poznáme pod menom Saleziáni dona Bosca. Jej členovia dodnes pokračujú v práci s mládežou podľa odkazu sv. Jána Bosca.

Patrónom nášho oratka je sv. Dominik Sávio, jeden z chlapcov don Boscovho oratória v Turíne. Naše saleziánske „oratko“ chce ponúkať dom – miesto prijatia, kaplnku – priestor na objavenie zmyslu života a viery, školu – miesto prípravy na život a ihrisko – zážitok voľnosti a radosti.

Deti a mladých v našom „oratku“ združuje a zastrešuje mládežnícka organizácia Domka – Združenie saleziánskej mládeže.

Title image
Denné oratko

Naše oratko – centrum pre deti a mladých

Je otvorené pravidelne od utorka do piatku ako nízkoprahové centrum pre deti a mladých registrované na BSK. Pre deti ponúkame voľnú možnosť hier (florbal, futbal, volejbal, stolný tenis, biliard, stolný futbal, spoločenské hry), rozhovorov a aktivít v spoločnosti dospelých animátorov.

Oratko je otvorené cez týždeň aj po večernej sv. omši v kostole pre stretká, športujúce skupiny a iné aktivity a tiež v nedeľu po detskej sv. omši. Po vzájomnej dohode aj inokedy. V prípade otázok píšte na oratko@trnavka.sk.

OTVORENÉ

UTOROK – ŠTVRTOK
15:00 – 18:00

PIATOK
15:00-19:00

VARENIE
FLORBAL
TANEC
ŠIKOVNÉ RUKY
IN-LINE KORČUĽOVANIE

Stretká a krúžky

Žijeme s mladými a pre mladých

„Stretko“ je jednou z najsilnejších a najúčinnejších foriem našej práce a výchovy detí a mladých. 10 -15 členné skupinky chlapcov a dievčat rozdelených podľa veku sa stretávajú jedenkrát týždenne. Náplňou „stretka“ sú hry, spoločné rozhovory, myšlienka, príbeh alebo téma, ktoré pomáhajú k výchove k správnym hodnotám života a viery.

Ak sa chcete zapojiť, stačí napísať animátorovi daného stretka na email a dohodnúť sa na pridaní sa do stretka. V prípade otázok píšte na oratko@trnavka.sk.

Zoznam stretiek, spolu s kontaktmi na animátorov nájdete: