späť na Daj na to

Rekonštrukcia kostola

Myšlienky na rekonštrukciu kostola sa objavujú na Trnávke už dlhšie. Chrám, v ktorom sa prvá svätá omša slúžila v roku 1939, nikdy nedokončili podľa pôvodného zámeru. Dnes hľadáme spôsoby ako dielo dokončiť a vytvoriť moderný liturgický priestor otvorený pre každého. Podporte nás v tomto zámere a pomôžte nášmu kostolu naštartovať novú éru.

Ako vznikal projekt rekonštrukcie?

Projekt obnovy kostola sv. Jána Bosca na Trnávke koordinuje Rada pre rekonštrukciu. Radu tvoria saleziáni aj veriaci, ktorí pravidelne navštevujú kostol a pracujú v oblasti stavebníctva, architektúry alebo kultúry. Na základe série stretnutí vzniklo na Rade zadanie, ktoré sa stalo podkladom pre architektonickú štúdiu. Rada oslovila viacerých renomovaných slovenských architektov, ktorí majú skúsenosti s úpravou liturgického priestoru. Rekonštrukcia kostola na Trnávke sa bude realizovať podľa návrhu ateliéru Ing. arch. Klementa Trizuljaka. 

Čo všetko sme si uvedomili?

Plánovaná rekonštrukcia zohľadňuje požiadavky rozličných skupín veriacich: rodičov s malými deťmi, mladých, seniorov, modlitbových spoločenstiev aj hudobníkov. Dôležitou súčasťou sú liturgické otázky. Kostol má za roky používania viaceré nedostatky a interiér kostola treba liturgicky zjednotiť a zladiť. Samostatnou kapitolou je riešenie vstupu, ktorý v dnešnej podobe predstavuje pre mnohých ľudí náročnú výškovú bariéru. Dôležitým aspektom je zlepšenie energetickej bilancie budovy, aby bola úspornejšia a komfortnejšia v interiéri počas leta aj zimy. Objekt má tiež značný technologický dlh, keďže mnohé technológie sú už zastaralé a vyžadujú si výraznejšiu obnovu.

Ako bude nový kostol vyzerať?

Nový rozsiahly projekt rekonštrukcie počíta s úpravou interiéru, prebudovaním priestoru pred kostolom, s vybudovaním veže a bezbariérového prístupu. Okrem iného tiež pribudne bezbariérové sociálne zariadenia pod vstupom do kostola. 

Počet miest na sedenie v kostole bude zachovaný. Rekonštrukcia neprinesie žiadne zásadné zmeny z pohľadu zaťaženosti okolitých ulíc alebo požiadaviek na parkovanie. Plánovaná veža sa harmonicky začlení do koloritu okolitých rodinných domov. Priestor pred kostolom sa zároveň prepojí s farskou záhradou a poskytuje lepšie vizuálne spojenie s okolím. 

Plánovaná rekonštrukcia zohľadňuje požiadavky rozličných skupín veriacich: rodičov s malými deťmi, mladých, seniorov, modlitbových spoločenstiev aj hudobníkov.

Koľko to bude stáť?

Proces rekonštrukcie bude prebiehať niekoľko rokov a jeho rýchlosť je tiež závislá od dostupnosti finančných prostriedkov. Predpokladané náklady presiahnu 1 milión eur. Na financovanie sa použijú zbierky a počíta sa aj s možnosťou úveru. 

Predpokladané náklady na prvú etapu, ktorú budú tvoriť vstupná alej, úprava vstupu, vonkajšie sociálne zariadenia, veža, zvony a úprava parkovania, predstavujú 600 000 eur.

Ako môžem prispieť?

Prispieť na rekonštrukciu nášho kostola môžete rôznymi spôsobmi. Vážime si každú možnosť finančného alebo iného príspevku.

  • Na účely rekonštrukcie slúži špeciálny bankový účet SK50 0900 0000 0052 0236 8287.
  • Rekonštrukciu môžete podporiť cez darovací formulár programu dlhodobého darcovstva Daj na to!, ktorý na Trnávke funguje už niekoľko rokov a umožňuje vás priebežne informovať o novinkách o rekonštrukcii. Môžete jednoducho zaplatiť aj kartou, cez internetbanking alebo mobilom (Apple Pay a Google Pay).
  • Ak máte iný nápad ako pomôcť alebo sa chcete poradiť, sú vám k dispozícii zástupcovia farnosti.

Na účely rekonštrukcie slúži špeciálny účet SK50 0900 0000 0052 0236 8287. Rekonštrukciu môžete podporiť aj cez program dlhodobého darcovstva Daj na to!.

Zdroje darov

Daj na to! - táto zbierka 12 405 €
Daj na to! - štartovací príspevok 5 000 €
Hotovosť k 6. 4. 2024 43 200 €
Vklady na bankový účet k 6. 4. 2024 41 643 €

Spolu 102 248 €
Aktuálny stav
102 248 €
Cieľová suma
600 000 €
Ďakujeme