futbal
pre všetkých

SDM
DOMINO

Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO bol založený v roku 1993 saleziánmi. Celý klub je vedení v saleziánskom duchu a rodinnej atmosfére na profesionálnej úrovni.

Viac o klube SDM DOMINNO
www.sdmdomino.sk
+421 903 226 107
predseda@sdmdomino.sk

500 hráčov

19 kategórií

40 trénerov

Skáčte, kričte len nehrešte.

Don Bosco

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.