rodinné centrum mamy Margity
pre celú rodinu

Zdravotné stredisko a lekáreň

V Rodinnom centre Mamy Margity ponúkame špecializované zdravotné služby pre deti, mládež a dospelých. Tieto služby sú poskytované pre telesnú ale aj duševnú starostlivosť. Odborní pracovníci Vám poskytnú pomoc v čase svojich otváracích hodní a za podmienok, ktoré uvádzajú na svojich webových stránkach.

Súčasťou centra je aj lekáreň.

Adresa:
Pavlovičova 3
821 04 Bratislava

život mamy Margity

Choď po svojej ceste a nehľaď na nikoho. Dôležité je, aby si plnil Božiu vôľu.

Margita Occhienová