rodinné centrum mamy margity
ZDRAVOTNÉ STREDISKO A LEKÁREŇ

Psychologické
poradenstvo

Naša konzultačná miestnosť je súčasťou rodinného centra Mamy Margity (Saleziánske dielo na Trnávke) a združuje psychologičky a psychoterapeutky poskytujúce poradenské a konzultačné služby pre jednotlivcov, páry/manželov, rodiny a deti. Venujeme sa rôznym témam, ktoré sa týkajú života a prežívania človeka, podpory v rôznych krízových a záťažových situáciách, medziľudských vzťahoch, či vzťahoch v rodine. Nájdete nás v priestoroch zdravotného strediska.

Náš prístup:
Ku klientom pristupujeme s citlivosťou, rešpektom k ich jedinečnosti a s úctou k ich religiozite. Snažíme sa poskytovať pomoc a starostlivosť podľa osobnosti klienta a podľa jeho konkrétnej životnej situácie, v ktorej sa nachádza. Využívame svoje skúsenosti z psychologickej a psychoterapeutickej praxe, ako aj zo psychoterapeutických výcvikov.
Snažíme sa vychádzať klientom v ústrety pri plánovaní času konzultácií podľa ich potrieb a bez dlhých čakacích lehôt. Realizujeme taktiež online poradenstvo a poradenstvo v cudzom jazyku (nemčina, maďarčina).

ČAS a TERMÍN stretnutia je potrebné dohodnúť si mailom alebo telefonicky. Klienti sa môžu spoľahnúť na úplnú dôveru a diskrétnosť. 

„Aj keď nemôžeme zmeniť minulé udalosti, môžeme zmeniť ich dopad na nás.“ Virginia Satir

 „Je krásne vedieť, že moja vlastná budúcnosť a s ňou i budúcnosť vecí a ľudí okolo mňa je do určitej miery závislá od mojich rozhodnutí.“   Viktor Frankl

rsz_nobody_f1024x1024

MGR. MARTA GAŠPARÍKOVÁ, PHD.

klinická psychologička, odborné zastrešenie poradenských služieb
gasparikova.rcmm@gmail.com
+421 948 06 36 36

Poradenstvo
Psychoterapeutka pracujúca pod supervíziou

p_danka

MGR. DANIELA ADAMČÍKOVÁ

poradenstvo a konzultácie
adamcikova.rcmm@gmail.com
+ 421 908 976 080

Poradenstvo pre rodičov detí od predškolského veku až po dospelosť
Hrová a filiálna terapia

p_alex

MGR. ALEXANDRA FÁDLIKOVÁ

poradenstvo a konzultácie
fadlikova.rcmm@gmail.com
+421 908 18 70 58

p_livia

MGR. LÍVIA JOHANOVÁ

poradenstvo a konzultácie
johanova.rcmm@gmail.com
+421 948 239 282

Komunikácia a sebaúcta
Zvládanie stresu
Manželské/partnerské poradenstvo, intimita

p_katka

MGR. KATARÍNA TRNOVCOVÁ

poradenstvo a konzultácie
trnovcova.rcmm@gmail.com
+421 908 87 02 77

CENNÍK

Poradenstvo, aj online

Individuálne psychologické poradenstvo (50 min.) 40€
Individuálne psychologické poradenstvo (90 min.) 60€
Rodinné poradenstvo (60 min.) – viac ako dvaja členovia rodiny 60€
Párové/manželské poradenstvo  (60 min.) 50€
Navýšenie času konzultácie +5€ za každých začatých 10 min.

Nácvik relaxácie a vzdelávanie, aj online 

Individuálne (30 min.) 20€
Skupinové, nácvikové a tréningové programy / osoba / 60 min. *                        (*min. 3 osoby) 15€
Prednášková, lektorská činnosť – podľa osobnej dohody (v závislosti od počtu zúčastnených, dohodnutej témy, technickej náročnosti a cestovných nákladov.)

Ďalšie možnosti a formy poradenstva

Konzultácia cez e-mail (rozsah odpovede max. A4) 25€
Konzultácia cez telefón: len po dohode (45 min.) 30€
Konzultácia v cudzom jazyku (maďarčina, nemčina)
Konsultation in der deutschen Sprache
Konzultáció magyar nyelven
+10€

Individuálne stretnutie prosíme dohodnúť mailom alebo telefonicky.

Služby NIE SÚ hradené zdravotnou poisťovňou.
Pre sociálne a ekonomicky znevýhodnených klientov je možnosť poskytnúť zľavu z pôvodnej sumy (po dohode).
Nevykonávame vyšetrenia pre držiteľov zbrojného pasu a vodičských preukazov.

Cenník psychologických výkonov a služieb platný od 1. 1. 2023