Záznam z finisáže umeleckej intervencie Byť blízko
Už je to nejaký ten piatok, keď sme zvesili Pôstne Plátno v našom kostole sv. Jána Bosca na Trnávke. Večer pred zvesením sa odohrala finisáž – t.j. rozlúčkové podujatie. Súčasťou tohto podujatia bola diskusia s direktorom saleziánskej komunity don Tiborom Reimerom sdb, s autorkou Plátna Dorotou Sadovskou a kurátorom projektu Michalom Žákom. Večer moderoval farník Juraj Caránek. Záznam z diskusie je už zverejnený na internete.  
Ďakujeme všetkým účastníkom i za podnetné otázky i poznámky, ktoré chodili z publika. Za technické spracovanie ďakujeme nášmu farníkovi a animátorovi Martinovi Žákovi.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.