Začíname s rekonštrukciou kostola

Začíname s rekonštrukciou kostola

Počas Dňa farnosti 2023 sme nášmu farskému spoločenstvu predstavili zámer rekonštrukcie kostola. Uzavrel sa tak niekoľkomesačný proces uvažovala, diskusií a projektových príprav. 

Projekt obnovy kostola sv. Jána Bosca na Trnávke koordinuje Rada pre rekonštrukciu. Radu tvoria saleziáni aj veriaci, ktorí pravidelne navštevujú kostol a pracujú v oblasti stavebníctva, architektúry a umenia. Rada oslovila viacerých renomovaných slovenských architektov, ktorí majú skúsenosti s úpravou liturgického priestoru. Rekonštrukcia kostola na Trnávke sa bude realizovať podľa návrhu ateliéru Ing. arch. Klementa Trizuljaka. 

Ak sa chcete dozvedieť, prečo prichádzame s rekonštrukciou, čoho sa bude týkať a ako sa môžete zapojiť, navštívte stránku venovanú rekonštrukcii.