Vinimini zaspievalo v našom kostole

Autorom textu je náš salezián Stano Hurbanič.

Na návštevu prišiel počas predposledného septembrového víkendu ku nám detský saleziánsky zbor Vinimini z Bardejova. Ich príchod motivovala vďačnosť za saleziánov, konkrétne mňa, keďže som sa im v Bardejove venoval pekných osem rokov. Nebola to však návšteva plná nostalgie, skôr radosti, že naša cesta pokračuje i pekné vzťahy sa prehlbujú.

Z neznámeho zboru, ktorý zaspieval zo srdca, sa ich tóny a slová, mohli dostať k srdcu každého, kto ich počúval. Myslím, že je namieste vďačnosť všetkým, ktorí svoje talenty venujú iným. Preto tu neďakujem len zboru Vinimini, ale všetkým zborom, ktoré skrášľujú slávenie svätých omší a pomáhajú nám ich prežiť sústredenejšie a krajšie.

Prešli sme si hradom Devín, i tým Bratislavským, a všade si vychutnávali spoločné chvíle, krásne výhľady, nechýbal ani čas na nákupy a mnoho fotiek. Prechádzať mestom so štyridsiatimi deťmi už samo osebe urobí každú destináciu veselou. V sobotu sme sa zúčastnili sv. omše v Dóme sv. Martina, ktorá bola súčasťou Národného pochodu za život.

Vyjadrenie vedúcej zboru Silvie Demskej: „Vraví sa, že láska rozdávaním rastie. Myslím si, že to isté sa deje aj s naším darom či talentom. Buďte teda veľkorysí a nezištní v ich rozdávaní pre druhých.“

 

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.