Veľká noc na Trnávke

Slávime Veľkú Noc v núdzovom stave: hranice sú zatvorené, je zákaz vychádzania, kostoly sú zatvorené. Ticho Veľkého Piatku je ešte prenikavejšie. Obklopení chorobou a strachom, možno ešte viac pochopíme, že život a smrť sú nerozdeliteľnou jednotou. A že skutočná moc pochádza nie z nejakej sily, ale naopak – z Ježišovej a našej zraniteľnosti.

Vzhľadom na súčastnú situáciu budeme musieť aj my, saleziánska komunita, sláviť obrady a Veľkú Noc bez veriacich.

Rozpis svätých omší a obradov počas Veľkonočného trojdnia:

Zelený štvrtok (1. 4. 2021)

  • Večerné sv. omše na pamiatku Pánovej večere budú o 18.00 hod.
  • Kostol bude nasvietený k osobnej adorácii po celú noc.

 Veľký piatok (2. 4. 2021)

  • Pobožnosť Krížovej cesty bude o 12.00 hod.
  • Obrady Veľkého piatku budú o 18.00 hod.

Po nich bude možnosť poklony Oltárnej sviatosti pri „Božom hrobe“ po celú noc.

Biela sobota (3. 4. 2021)

  • Poklona Oltárnej sviatosti pri „Božom hrobe“ po celý deň.
  • Obrady veľkonočnej vigílie začnú o 20.00 hod.

 Veľkonočná nedeľa (4. 4. 2021)

  • Svätá omša bude o 11.00 hod.

Veľkonočný pondelok (5. 4. 2021)

  • Svätá omša bude o 11.00 hod.

Kostol bude po celú noc nasvietený k osobnej „online adorácii“, keďže fyzická účasť nie je možná.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.