Synoda 2022 na Trnávke

Synodalita je spôsob, ako byť dnes Cirkvou podľa Božej vôle, v dynamike rozlišovania a spoločného načúvania hlasu Ducha Svätého.” Pápež František

17. októbra 2021 na podnet pápeža Františka diecézy po celom svete vykročili na cestu obnovenia synodality, ktorá má byť prípravou na pravidelnú celosvetovú Synodu biskupov, ktorá sa uskutoční v októbri 2023 na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Svätý Otec chce, aby sme na všetkých úrovniach života Cirkvi podnietili také synodálne procesy, ktoré by pomohli Cirkvi účinnejšie vykonávať jej najzákladnejšie poslanie, ktorým je evanjelizácia sveta. Synodalita, ktorú je v súčasnosti celá Cirkev pozvaná nanovo prežívať, je zároveň niečo veľmi staré, čo patrí k samotnej povahe Cirkvi. Cirkev sa potrebuje ustavične obnovovať, aby bola stále viac sama sebou a žila plnšie všetko to, čo je jej bytostne vlastné.

Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi. To všetko na základe otvorenosti pre postrehy jednotlivých členov Cirkvi i celých spoločenstiev a vnuknutí Ducha Svätého.

V rámci nášho diela sme sa rozhodli túto výzvu pápeža Františka ponúknuť ako aktivitu na pôstne obdobie s presahom aj po Veľkej noci. Synodálny proces na Trnávke sme začali popolcovou stredou (2.3.2022).

10 tém/tématických oblastí pre Synodu 2021-2023: https://synoda.abuba.sk/10-tematickych-oblasti/