Sväté omše v kostole

Ako už asi všetci viete, od piatka 10.12.2021 opäť môžu byť sväté omše pre verejnosť. To znamená, že v našom kostole budú sväté omše v riadnom čase. V piatok bude aj svätá omša o 19.00 hod. Dovolený počet ľudí na svätej omši je 30. Musia byť plne očkovaní, alebo tí, čo prekonali Covid-19. Pre neočkovaných pokračuje možnosť individuálnej pastorácie. Na spoveď môžu individuálne prichádzať do kancelárie cez vchod do farského úradu.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.