Storočná sestra

V roku 2019 si slovenská provincia školských sestier sv. Františka pripomenie 100. výročie príchodu na Slovensko. S vďačnosťou, za prijatie na Trnávke Vás sestry pozývajú 17. marca 2019 do sály pod kostolom od 16:00 hod na podujatie v rámci cyklu Tváre Trnávky. Bude to priestor na spoločnú oslavu, poďakovanie aj zoznámenie sa s prácou sestier, ktoré žijú na Trnávke. 

V kostole aj na uliciach Trnávky stretávate rehoľné sestry, a nie sú to  saleziánky, no sú späté s touto farnosťou. Kto vlastne sú tie čierno-bielo, prípadne hnedo-bielo oblečené sestričky, každá trochu ináč zladená, a ako sme sa objavili na Trnávke?

Školské sestry sv. Františka, o ktorých je reč, tvoria kongregáciu, ktorá vznikla v r. 1843 v rakúskom Grazi.  Ich zakladateľka a učiteľka Antónia Lamplová vnímala, že základom dobrej budúcnosti národa sú dobré rodiny, a teda aj dobré matky. Videla potrebu starať sa o ich výchovu a vzdelanie. So svojimi spoločníčkami, učiteľkami, sa rozhodla založiť inštitút – neskôr kongregáciu, aby sa službe učiteliek mohli venovať ako spoločenstvo zasvätených žien.

Mladé spoločenstvo sa postupne rozrastalo. Na Slovensko prišli prvé sestry v  1919  na pozvanie Mons. Andreja Hlinku, aby prevzali vyučovanie a výchovu na ľudovej a meštianskej škole v Ružomberku. Pôsobenie sestier sa rýchlo rozšírilo do ďalších slovenský miest, no prišiel rok 1950, keď bola ich činnosť násilne prerušená. Sestry tušili, že čas komunizmu bude dlhší, a preto sa rozhodli pre riskantný krok. Časť sestier odišla „oficiálne do civilu“, aby sa ľahšie mohli dostať k mládeži. V spolupráci s bratmi františkánmi založili tajné komunity bratov a sestier na Slovensku. V roku 1975 začalo pôsobenie školských sestier sv. Františka na Trnávke. Vznikla tajná komunita na ulici Na križovatkách, neskôr  na ulici Staničná a Rádiová. Ďalšie tajné komunity vznikli aj v iných častiach Bratislavy.

Ich pôsobenie bolo rôznorodé. V súkromí učili deti náboženstvo a pripravovali ich na sviatosti. Vo farnosti rozbehli divadelné predstavenia, vianočné akadémie aj pašiové hry. Po roku 1989 sa činnosť sestier upriamila hlavne na prácu v detskom domove na Železnej studničke, niektoré si doplnili štúdium a začali pracovať ako katechétky na Trnávke, ale aj na iných miestach v Bratislave.

V súčasnosti sestry  pracujú v rôznych zamestnaniach v rôznych odvetviach. V školstve pracujú ako  katechétky a vysokoškolská pedagogička, v sociálnej a zdravotníckej sfére pracujú sestry ako opatrovateľky, ošetrovateľky a zdravotné sestry, ďalšia sestra pracuje na arcibiskupskom úrade, tiež v materskej škole mamy Margity a iná v resocializačnom stredisku pre závislých.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.