Skrášlený exteriér v Rodinnom centre

Napriek rozsiahlej rekonštrukcii budovy Rodinného centra Mamy Margity (RCMM), ktorá sa konala v roku 2016, rodinnému centru stále tak povediac chýbala „duša“.  Ako mnohí isto viete, areál na Pavlovičovej ulici má veľký potenciál, no dlhodobo nebol naplno využívaný. To sa nám však do veľkej miery podarilo zmeniť, a to najmä vďaka Nadácii mesta Bratislava, Magistrátu mesta Bratislava, Nadácii Ekopolis, Nadácii SPP a Nadácii VUB. Ďakujeme za spoluprácu a Vašu finančnú podporu, ktorá nám umožnila z exteriéru RCMM spraviť príjemné miesto, kde si na svoje prídu nielen deti, ale aj dospelí.  

So zveľaďovaním areálu sme začali na jar tohto roku, kedy sme z finančných prostriedkov od Nadácie Ekopolis a VÚB vybudovali komunitnú záhradu. Ide o príjemný priestor s ôsmimi záhonmi, v ktorých si okrem MC Margarétka a MŠ Mamy Margity zasadili a vypestovali bylinky, ovocie či zeleninu aj naši farníci. Z časti financií získaných od Nadácie SPP sme nakúpili lehátka, z ktorých človek môže nielen sledovať úrodu záhrady, ale si aj oddýchnuť či prečítať dobrú knihu. 

Okrem komunitnej záhrady sme vonkajší priestor skrášlili aj dodatočnou výsadzbou zelene, okrasných tráv a rastlín. Tie sa nachádzajú po oboch stranách hlavného vstupu do Rodinného centra. Toto by však nebolo možné bez finančných prostriedkov od Nadácie mesta Bratislava, odbornej pomoci záhradníctva Mateus Garden a pomoci našich dobrovoľníkov, spolu s ktorými sme výsadzbu zrealizovali. Touto cestou by sme sa vám chceli veľmi pekne poďakovať. 

Bez závlahy by však táto nanovo-vysadená zeleň bola len veľmi ťažko dlhodobo udržateľná. Preto sme sa podujali aj na zavedenie závlahového systému, ktorý bol taktiež financovaný z projektu Nadácie mesta Bratislavy. Ďakujeme!

V areáli sa taktiež nachádza priestor, ktorý bol prevažne využívaný deťmi, či už zo škôlky, materského centra, alebo širšej verejnosti, no priestoru chýbalo sedenie a hracie prvky pre deti. Aj toto sa nám podarilo zmeniť. Vďaka Nadácii Ekopolis a Nadácii mesta Bratislava do priestoru pribudli lavičky a stojany na bicykle. Okrem dospelých sa tešia aj deti, pre ktoré sme z finančných prostriedkov od Nadácie SPP zakúpili preliezky, mini-lanovú dráhu a trampolínu. Veľká vďaka.

V priestoroch RCMM sa taktiež konajú športové a edukačné aktivity pre deti a mladých ako aj hodiny gymnastiky. Vďaka finančným prostriedkom od Magistrátu mesta Bratislava sme mohli kúpiť senzorický chodník, kladinu, žinenky a ďalšie športové a edukačné prvky a tak prispieť k rozvoju našich detí a mladých. 

V tejto prvej fáza zveľaďovania exteriéru sa nám podarilo výrazne skrášliť hlavný vstup do Rodinného centra Mamy Margity, ako aj vytvoriť funkčnejší priestor pre deti, ich rodičov ako aj ostatných návštevníkov Rodinného centra. Veríme, že ktokoľvek navštívi naše centrum Mamy Margity sa v ňom bude cítiť dobre a príjemne. Veľká vďaka Vám, naši farníci, dobrodinci a každému, kto prispel ku krajšiemu exteriéru. No v neposlednom rade ďakujeme samozrejme Nadácii mesta Bratislava, Magistrátu mesta Bratislava, Nadácii Ekopolis, Nadácii SPP a Nadácii VÚB bez finančnej pomoci ktorých by sme areál RCMM len ťažko zveľadili.  

Práce v areáli Rodinného Centra Mamy Margity je ešte dosť. V skrášľovaní exteriéru budeme naďalej pokračovať. Najbližšie by sme sa chceli pustiť do vybudovania komunitného priestoru vo „vnútrobloku“ RCMM a preto sa už teraz tešíme na ďalšiu spoluprácu s Vami. 

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.