Púť do Mariazellu

Púť do Mariazellu

V sobotu 8. júna 2024 sa chystáme na farskú púť do najznámejšieho rakúskeho pútnického miesta Mariazell. Odchádzame o 7:30 z parkoviska pred bývalým Baumaxom (teraz New Living Center), predpokladaný návrat je o 19:00. Cena púte je 20 eur, deti a seniori 15 eur.

Prihlásiť sa môžete buď v sakristii, alebo sa môžete zapísať do online tabuľky.