Príspevok na chod Oratka

Od nového školského roka zavádzame zjednodušenie v doterajších poplatkoch a príspevkoch.
Doterajšie poplatky (členský poplatok v Domke, príspevok na upratovanie priestorov, …) sa rušia a namiesto nich zavádzame jeden PRÍSPEVOK NA CHOD ORATKA.

Príspevok je určený pre všetkých dospelých a deti využívajúcich oratko – stretká, krúžky, využívanie priestorov, sály, ihrísk atď.
Je nastavený nasledovne:

  • 5€ / mesiac – deti a študenti
  • 10€ / mesiac – dospelí

Na čo bude príspevok použitý?

Príspevok budeme používať na:

  • upratovanie (personál + čistiace prostriedky)
  • zakladná prevádzka
  • členské náklady pre členstvo v Domke
  • nákup nového zariadenia (prerábky priestorov)
  • nákup športového a ďalšieho vybavenia
  • opravy
  • iné

Platba príspevku

IBAN: SK1402000000001195005454
VS: 808080
SPRÁVA PRE PRÍJEMCU: Príspevok <Meno> <Priezvisko>

Príspevok je možné platiť pravidelne každý mesiac, alebo raz ročne.
Nakladanie s týmito financiami bude 100% tranparentné – všetky príjmy a výdaje budú k dispozicií. Prispievanie nie je podmienkou účasti na akciách a živote oratka. Ak si príspevok nemôžete dovoliť v plnej výške, plne to rešpektujeme.


Link na zaplatenie