Pridaj sa na Úvod do leta pre stredoškolákov a starších!

Momentálna situácia umožňuje organizovať pobytové tábory, tak to chceme využiť. V čase od 30. 6. do 5. 7. 2020 sa trochu netradične uskutoční úvod do Letného zážitkového tábora spojený s animátorským sústredením. Plánovaným miestom je Rekreačné zariadenie Tesáre pri Topoľčanoch.

V prvej časti pobytu sa zameriavame najmä na birmovancov (30. 6. – 2. 7. 2020) a v druhej časti pobytu (2. – 5. 7. 2020) pokračujeme animátorským sústredením a lipnicovým zážitkovým programom. Je možné zostať aj na celú dĺžku pobytu. Búrame bariéry, spájame generácie a všetci birmovanci, stredoškoláci a starší sú pozvaní. Tento rok sa nám nepodarilo spoločne ukončiť školský rok, miesto toho by sme chceli spolu začať leto!

V prípade, že sa účastník prihlási na celý pobyt od 30. 6., účastnícky poplatok je 105 eur. Ak sa pridá až 5. 7., suma za pobyt bude 65 eur. Pre záväzné prihlásenie je potrebné vyplniť tento dotazník a zaplatiť zálohu 25 € na účet SK1402000000001195005454. Do poznámky uveďte Tesare 2020 a meno účastníka (napr. „Tesare 2020 Jozko Mrkvicka“).

Celkové náklady na tábor budú vyššie ako suma účastníckych poplatkov, preto vás prosíme, aby ste nám venovali vaše 2-3 % z daní alebo nás podporili prostredníctvom dlhodobej zbierky, ak vám to umožňujú vaše finančné možnosti. My by sme tak mohli vyjsť v ústrety ďalším, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť plnú sumu.

Mladým ponúkame možnosť prežiť spoločný čas zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom aktivít a zážitkov. A následné zafixovanie nadobudnutých zručností a schopností prostredníctvom sprevádzania pri spätnej väzbe. Všetky aktivity sa dejú v atmosfére priateľstva a výziev na objavenie svojich darov. Nezanedbateľnou súčasťou je duchovný rozmer činností, ktorý spolu so spätnými väzbami všetko rámcuje, a preto je súčasťou programu aj každodenná svätá omša a modlitba.

V priebehu júla pripravujeme pre stredoškolákov ešte jednu víkendovku a program v oratku počas vybraných poobedí.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.