Pri  farskej káve sme diskutovali o novom kostole

Pri  farskej káve sme diskutovali o novom kostole

V rámci tradičnej Farskej kávy sa uskutočnili dve informačné stretnutia s farníkmi na tému Rekonštrukcia kostola, ktorého sa zúčastnil Ing. arch. Klement Trizuljak, autor projektu rekonštrukcie. Stretnutie otvoril pán farár don František Kohút, SDB a následne Klement Trizuljak predstavil projekt. Spolu s pánom Adriánom Kostúrom, koordinátorom inžinierskych činností, odpovedali na otázky prítomných farníkov.

Stretnutí sa zúčastnilo 63 účastníkov širokého vekového spektra a mali veľmi priaznivý ohlas.

Z otázok farníkov vyberáme:

Aké materiály budú použité pri rekonštrukcii?

Z pohľadu materiálov sa v interiéri budeme orientovať na prírodné materiály, mramor, drevo, alebo kov.

V akých farebných odtieňoch bude realizovaný interiér ?

Výraznú marhuľovú farbu nahradíme farbami v odtieňoch bielej, svetlej krémovej v snahe čo najviac presvetliť interiér kostola.

Ako uvažujete o zlepšení výmeny vzduchu v interiéri?

Navrhovaná vzduchotechnika spĺňa všetky kritériá aktuálnych technických noriem, zabezpečí hygienickú výmenu vzduchu, chladenie, ako aj kúrenie cez stropné výduchy.

Ako sa zmení vykurovanie?

Podľa prepočtov ekonomicky aj funkčne najrentabilnejšie riešenie je podlahové kúrenie. Navrhovaná technológia umožňuje okrem kúrenia v lete aj chladenie, čím vhodne dopĺňa technológiu vzduchotechniky.

Ako sa vyrieši bezbariérový prístup do kostola ?

Formou chodníka od cesty, ktorého sklon zodpovedá platným normám a umožní imobilným ľuďom, matkám s kočíkom dostať sa bezpečne do kostola. Uvažujeme aj s inštaláciou výťahu, ktorý bude vo veži kostola a umožní prístup do kostola, aj do novo vybudovaných toaliet.

Po stretnutí sme oslovili pani Evu Guldanovú, účastníčku diskusie, ktorá stretnutie zhrnula nasledovne: „Veľmi sa teším, že k rekonštrukcii dochádza. Vyriešenie bezbariérového prístupu do kostola bolo dlhé roky diskutovaná téme. Veľmi vítam nové stvárnenie oltárneho obrazu, ako aj možnosť vyjadriť sa k pripravovaným zmenám.“

Stretnutia sa niesli v priateľskej atmosfére a tvorivom dialógu. S informovaním farského spoločenstva formou diskusie s autorom projektu a realizačným tímom rekonštrukcie kostola budeme pokračovať.

Vopred ďakujeme za podnety a finančnú podporu. Tú môžete zrealizovať rozličnými spôsobmi, ako je uvedené na stránke venovanej rekonštrukcii.

Rada pre rekonštrukciu