Pravidelné modlitbové večery so sv. Františkom Saleským pokračujú

S radosťou oznamujeme, že od nedele večera 7.6.2020 pokračujeme po Covid-19 pauze v pravidelných modlitbových večeroch tichej modlitby na Trnávke. Modlitbové večery so sv. Františkom Saleským ponúkajú priestor a vovádzanie do vnútornej tichej modlitby (tzv. Modlitba srdca). Stretnutia začína krátky slovom na úvod a 20-minútovou tichou adoráciou.

Kvôli preventívnym hygienickým opatreniam sa na nejaký čas presunieme do presbytéria hore do kostola. Trvanie modlitby ako vždy 20:30 – 20:50. Prosíme o dochvíľnosť – ideálne prísť 5-10 minút pred začatím. Stretnutie je otvorené pre kohokoľvek.

tešíme sa na Vás
tím modlitbových večerov

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.