Pozor zmena!

Z rozhodnutia našich predstavených bude kostol (okrem predsiene) trvale zatvorený, čiže tým rušíme aj možnosť spovedania a svätého prijímania.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.