Veľká Noc je opäť koronová: bez verejných bohoslužieb a so zatvorenými kostolmi. Obklopení chorobou a strachom, možno ešte viac pochopíme, že skutočná moc pochádza nie z nejakej sily, ale naopak – z Ježišovej a našej zraniteľnosti.

Požehnanú Veľkú noc prajú saleziáni na Trnávke!

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.