Liturgia týždňa :

Utorok 25. 4. sviatok sv. Marka, evanjelistu
Sobota 29. 4. sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí budúcou nedeľou Dobrého pastiera. Počas tohto týždňa prosme za nové duchovné povolania, osobitne i z našej farnosti. Pri svätých omšiach na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Chcem poďakovať všetkým organizátorom, aktérom, ako i účastníkom pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu minulú nedeľu.

Naši mladí animátori, ktorí absolvovali animátorskú formáciu v rámci strediskovej školy animácie, plánujú v máji zavŕšiť svoje animátorské vzdelávanie púťou do Turína – na miesta, kde don Bosco rozbehol celé saleziánske dielo. Keďže sa títo mladí počas celého roka dobrovoľne venujú deťom a mladým na stretkách a táboroch, chceli by sme vás poprosiť o podporu tejto púte. Prispieť môžete vzadu na stolíku do pokladničky alebo cez QR kód prostredníctvom zbierky Daj na to. Vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Vo štvrtok 27.4. o 10.00 hod. bude sv. omša pre rodičov s malými deťmi.

  1. júna, v sobotu, sa uskutoční druhá farská púť, do Banskej Štiavnice na Kalváriu a Hronského Beňadika. Viac informácií na nástenke.

V našom futbalovom klube SDM Domino organizujeme letné futbalové kempy vhodné pre všetky deti od 5 do 13 rokov. Registrovať svoje dieťa môžete na našej stránke www.sdmdomino.sk. Kemp je dostupný za zvýhodnenú cenu len do konca apríla.

Pripomíname, že vyhlásenie na poukázanie 2/3% z dane je potrebné podať do konca apríla. Tlačivá na podporu aktivít nášho diela nájdete na stránke trnavka.sk v sekcii DVE PERCENTA, alebo pri časopisoch.

Naše saleziánske vydavateľstvo DON BOSCO pripravilo novú knižku V harmónii povolaní. Je z tohtoročnej edície Viera o vrecka, v ktorej spoločne spoznávame charizmu Saleziánov dona Bosca ako dar pre spoločnosť aj pre Cirkev na Slovensku. A čo nám kniha s názvom V harmónii povolaní ponúka? Mnohí z nás si myslia, že povolanie je len rozhodnutie, či sa stanem kňazom, rehoľníkom, alebo vstúpim do manželstva – a tým sa to všetko končí. Ako je to s naším povolaním? Akú úlohu má kresťanský laik, čo znamená kňazstvo, ktoré posväcuje, a v čom je proroctvo zasväteného života? A ako otázku povolania riešil svätý Ján Bosco? Viac sa dozviete práve v tejto knižke, ktorú nájdete vzadu na stolíku.

Otec arcibiskup oznamuje veriacim začiatok procesu blahorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena v našej arcidiecéze. Veriaci sú pozvaní oznámiť na Arcibiskupský úrad v Bratislave (Špitálska 7, 814 92 Bratislava) všetky informácie, ktoré môžu byť prospešné alebo naopak, vo veci povesti svätosti a povesti mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena. Okrem toho, v súlade s platnými právnymi predpismi, je potrebné zhromaždiť všetko, čo Boží služobník napísal. Preto tí, ktorí by vlastnili akúkoľvek písomnosť, ktorej autorom je Boží služobník, nech ju alebo jej overenú kópiu tiež doručia na Arcibiskupský úrad.

Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.5.2022. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/  a na plagáte.