Oznamy na Tretiu veľkonočnú nedeľu, 15. apríla 2018

Liturgia týždňa :

Pondelok  6. 5.sviatok sv. Dominika Savia

Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom.

Počas pôstnej zbierky Tehlička sa v našom diele vyzbieralo 2799,- €. Všetkým darcom ďakujeme.

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí budúcou nedeľou Dobrého pastiera. Počas tohto týždňa nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. Prosme osobitne i za duchovné povolania z našej farnosti.

Pri svätých omšiach na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

V mesiaci máj, okrem pondelkov sa v kostole o 17.45 hod. budeme spoločne modliť májovú pobožnosť.

Chcem poďakovať všetkým organizátorom, aktérom, ako i účastníkom za peknú pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu minulú nedeľu. Tiež ďakujeme všetkým organizátorom a účinkujúcim koncertu našich zborov.

Milé mamy, dámy, ženy, slečny! Aj tento rok vás naša farnosť pozýva si oddýchnuť na Dámskej jazde, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu 12. 5., pri príležitosti Dňa matiek. Čaká vás naozaj skvelý program. Začiatok je o 15.00 hod. na chválach so spoločenstvom Jordán, pokračuje banket a o 17.00 hod začne latino párty so skupinou Guitarritos. Pozor tento rok bude aj tombola o zaujímavé ceny. Viac info na plagáte.

Ešte sú voľné posledné miesta na letné tábory. Informácie a prihlášky sú na stránke www.trnavka.sk.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.