OZNAMY NA TRETIU PÔSTNU NEDEĽU, 12. marca 2023

Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom.

Aj tento pôst prebieha zbierka Tehlička. Prispieť môžete do pokladničky vzadu v kostole, alebo priamo na účet. Viac informácií nájdete na plagáte, alebo na stránke tehlicka.sk.

Členovia skupiny Bdenie za farnosť si môžu v sakristii vyzdvihnúť pripravené podklady.

Ďalší bulletin k pôstnej biblickej aktivite s názvom „NIE LEN Z CHLEBA ŽIJE ČLOVEK“ je tu: BULLETIN_4POSTNA_A

V utorok 14.3. po večernej svätej omši Vás srdečne pozývame do oratkovskej čajovne na misijnú prezentáciu so sestrou saleziánkou Slávkou Butkovou, ktorá pôsobí na misii v Azerbajdžane. Bude aj pravý azerbajdžanský čaj. 🙂

Vo štvrtok 16. 3. o 10.00 hod. bude v kostole svätá omša pre rodičov s malými deťmi.

Spojená škola sv. Vincenta pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na Deň otvorených dverí 15. marca. Spojená škola zároveň oznamuje, že v  budúcom školskom roku otvára 1 triedu 4-ročného gymnázia. Prihlášky je možné doručiť do 20. marca. Viac informácií je na výveske.

V pôstnom období už tradične organizuje Združenie kresťanských seniorov Slovenska v spolupráci s Katolíckou Jednotou Slovenska duchovnú obnovu – Trojdnie – pre seniorov v Jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. Tento rok, po dvojročnei prestávke v dôsledku pandémie, sa bude konať v dňoch 15. 16. a 17. marca (streda, štvrtok, piatok). Každý deň začína o 14:45. hod. príhovorom a pokračuje o 15:15 hod. sv. omšou. V piatok 17. 3.  po sv. omši bude nasledovať pobožnosť Krížovej cesty.

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 16.marca 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie s nasledovným programom: 17:30 adorácia, 18:00 večerné chvály (vešpery).

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .

Farnosť Bernolákovo organizuje pod záštitou Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, prvý florbalový turnaj pre mladých s názvom Kornel Cup. Turnaj sa uskutoční v sobotu 25.3. na ZŠ Komenského v Bernolákove. Prihlasovanie trvá do 18.3.2023. Všetky informácie a prihlasovanie sa nachádzajú na webstránke: www.kornelcup.webnode.sk

Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ulici č. 16 ako jediná cirkevná škola svojho druhu na Slovensku oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2023 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy. Konzervatórium zároveň pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 04. marca 2023 o 13.00. Viac informácií nájdete na www.ckba.sk .

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom budú v stredu 15. marca 2023 od 12:00 do 14:00 podávať pôstnu polievku v refektári Milosrdných bratov (vchod z Námestia SNP 11) v Bratislave.  Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska a Úsmevu ako dar Podeľme sa! Tento rok bude výnos zo zbierky určený na dokončenie troch príbytkov v bratislavskej Petržalke pre ohrozené rodiny s deťmi – väčšinou pre mamky – samoživiteľky. Druhá časť výťažku bude použitá na nevyhnutnú opravu strechy na sociálnom dome, ktorý je bezpečným domovom pre štyri rodiny s deťmi na Krompašskej ulici v Košiciach.