OZNAMY NA TRETIU NEDEĽU PO NARODENÍ  PÁNA, SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA, 9. januára 2022

Dnešným sviatkom Krstu Krista Pána končí Vianočné obdobie a začína „Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím“.

Žiadame snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku, aby sa čím skôr prihlásili na fare z dôvodu naplánovania termínu predĺženej prípravy na prijatie sviatosti.

V sobotu o 16.00 hod. bude stretnutie prvoprijímajúcich. O forme stretnutia budú rodičia informovaní mailom od animátorov.

Pozývame vás v sobotu 15. 1. 2022 od 20.00 do 21.30 hod. na modlitbu chvál v kostole.

Deti z našej materskej škôlky Mamy Margity aj tento rok vyrobili vianočné pozdravy a ozdoby, ktoré rozdávali pri koledovaní a ponúkali ich aj v našom kostole za dobrovoľný príspevok. V rámci tejto aktivity „Vianočné ruky“ sa vyzbieralo 785 eur, ktoré budú použité na podporu rodín v ťažkostiach.

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. Tak znie téma X. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré sa bude konať od 22. do 26. júna 2022. Spolu s pápežom Františkom a Rímskou diecézou pozývame všetky rodiny našich farností k príprave na túto udalosť prostredníctvom 7 katechéz, ktoré je možné študovať doma v rodine alebo v rámci farnosti. Prvú z katechéz i ďalšie informácie nájdete na stránke: www.svetovestretnutierodin.sk .

Saleziáni don Bosca pozývajú mladých vo veku 18 do 30 rokov na Malú misiu, ktorá spočíva v príprave a organizácii letného prímestského tábora na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti. Viac informácii je na plagáte na výveske.