OZNAMY NA TRETIU ADVENTNÚ NEDEĽU, 12. decembra 2021

Liturgia týždňa :

Pondelok 13. 12. spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
Utorok 14. 12. spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nakoľko opäť môžu byť sväté omše pre verejnosť, tak v našom kostole budú opäť sväté omše v riadnom čase. V piatok bude aj svätá omša o 19.00 hod. Dovolený počet ľudí na svätej omši je 30. Musia byť plne očkovaní, alebo tí, čo prekonali Covid-19. Pre neočkovaných pokračuje možnosť individuálnej pastorácie. Na spoveď môžu individuálne prichádzať do kancelárie cez vchod do farského úradu. Pripomínam, že stále platí dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej svätej omši.

V sobotu 18.12. bude v kostole farská duchovná obnova. Začneme o 9.00 prednáškou a potom bude priestor na sv. spovede, adoráciu a osobnú modlitbu. Obnovu zakončíme sv. omšou o 12.00. K dispozícii na spovedanie bude viac kňazov. Vzhľadom na pandemickú situáciu nezabezpečujeme animátorov k deťom. Obnovu bude možné sledovať aj online, na našej stránke.

Starých a chorých, ktorí chcú prijať spoveď a sväté prijímanie doma, nahláste čím skôr v sakristii.

Predvianočné spovedanie v našom kostole vzhľadom na pandemickú situáciu  nebude. Preto by som Vás chcel povzbudiť, aby ste si spoveď nenechávali na poslednú chvíľu, ale sa snažili vyspovedať čím skôr.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.