Liturgia týždňa :

Pondelok 20. 3. prenesená slávnosť sv. Jozefa, ženích Panny Márie, bude aj večerná sv. omša o 18.00 hod.
Sobota 25. 3. slávnosť Zvestovania Pána

Budúcu nedeľu 26. 3. sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk .

Budúcu nedeľu bude Krížová cesta o 14.00 hod. v Marianke. Autobus neobjednávame.

Prihlásených účastníkov farskej púte do Svätej Zeme pozývame na informačné stretnutie s riaditeľom CK Awertour budúcu nedeľu 26.3.2023 o 17.00 hod. do sály pod kostolom.

Zo soboty na nedeľu (z 25. na 26. 3.) začína platiť letný čas.

  1. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov, hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák. Po sv. omši sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie. Bližšie informácie aj o ďalších podujatiach na www.svieckovamanifestacia.ska na facebookovom profile Sviečková manifestácia.

Pozývame Vás na nočnú pešiu pôstnu púť z Trstína-Hájička do Šaštína s názvom Železný pútnik. Jej dĺžka je cca 38 km a je vyjadrením túžby putovať za Matkou Božou aj v náročnejších podmienkach. Uskutoční sa v noci z piatka na sobotu 24./25. marca od 18. hod. Začíname sv. omšou v kostolíku v Trstíne-Hájičku. Viac na www.trstin.fara.sk.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .