OZNAMY NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU, 19. decembra 2021

Liturgia týždňa :

Piatok 24. 12. Štedrý deň, ráno je sv. omša o 6.30, vigílijné sväté omše budú len o 15.00 a 16.00 hod.
Sobota 25. 12. SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA, sv. omše budú ako v nedeľu (6,45, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00)
Nedeľa 26.12. sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Stále platí obmedzenie počtu ľudí v kostole na 30, ktorí musia byť plne očkovaní, alebo tí, čo prekonali Covid-19. Pre neočkovaných pokračuje možnosť individuálnej pastorácie. Na spoveď môžu individuálne prichádzať do kancelárie cez vchod do farského úradu. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť svätej omše budeme každý deň, okrem pondelka, dávať individuálne sväté prijímanie o 19.00 hod. Pripomínam, že stále platí dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej svätej omši.

Starých a chorých, ktorí chcú prijať spoveď a sväté prijímanie doma, nahláste čím skôr v sakristii.

V pondelok 20. 12. od 15.30 hod. budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiace január a február 2022.

Vo štvrtok 23. 12. bude v našom kostole tradičná „mama omša“ dopoludnia o 10.00 hod.

Predvianočné spovedanie v našom kostole vzhľadom na pandemickú situáciu  nebude. Preto by som Vás chcel povzbudiť, aby ste si spoveď nenechávali na poslednú chvíľu, ale sa snažili vyspovedať čím skôr. Aby sme predišli hromadeniu ľudí v kostole, v utorok, stredu a štvrtok budeme spovedať od 17.00 hod.

Charitatívne vianočné trhy mali byť 19. 12. ale kvôli opatreniam Covid-19 sa nemôžu zrealizovať. Veríme že po novom roku bude situácia lepšia. Predbežne okolo sviatku Don Bosca plánujeme zrealizovať Charitatívne vianočné trhy. Oslávime sviatok a zároveň aj pomôžeme ľudom v núdzi.

Napriek tomu, že ani minulý rok sa neuskutočnili naše charitatívne vianočné trhy, ste prispeli na pomoc núdznymi rodinám skoro 6.000 €, ktorými sme počas celého roka podporili 15 rodín. Srdečná vďaka všetkým, ktorí na túto pomoc prispeli. Keďže ani tento rok nebudú charitatívne vianočné trhy, kto by chcel podporiť rodiny v núdzi, môže tak urobiť finančnou podporou, ktorú môže odovzdať direktorovi alebo každému saleziánovi na Trnávke s úmyslom: na podporu rodinám v núdzi.

Deti z našej materskej škôlky Mamy Margity pripravili aj toho roku k Vianociam drobné darčeky a ozdoby. Sú na stolíku pri vchode do kostola. Za dobrovoľný príspevok si môžete zobrať čo sa vám páči. Milodary sú určené najmä pre rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.

Skauti z 34. zboru DON BOSCA prinesú do našej farnosti aj tento rok Betlehemské svetlo. Odpáliť si ho môžete vo štvrtok po večernej svätej omši a v piatok po celý deň do 17.30 hod. vo vstupe do kostola.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.