Oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, 19. mája 2024

Liturgia týždňa :

Pondelok 20. 5. spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
Štvrtok 23. 5. sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Piatok 24. 5. slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov
Nedeľa 26.5. Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 3.232,- €, z toho pútnici do Turína darovali 1.050,- €. Celková vyzbieraná suma je 116.144,- €.

V rámci zbierky na katolícke masmédiá ste obetovali 1.425,- €. Vďaka za vašu podporu a veľkodušnosť!

Dnešnou slávnosťou končí Veľkonočné obdobie a začína Cezročné obdobie po Veľkonočnom období. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Pozývame vás na ďalšie stretnutie Biblické večery, ktoré bude v utorok 21. 5. o 19.00 hod. v zasadačke pod kostolom.

Dávam do pozornosti, že v nedeľu 2. júna budeme spolu sláviť Deň farnosti. Začneme o 11.00 hod. svätou omšou na nádvorí oratória. Ako vždy bude pre všetkých guláš, pivo, kofola, koláče, zmrzlina a iné dobroty. Sv. omša o 9:30 hod. nebude. Všetci ste srdečne pozvaní. Príďte spolu prežívať radosť z nášho farského spoločenstva.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa veľa animátorov aj z nášho strediska zapojilo do nezištnej pomoci a sprevádzania ukrajinských detí. Veľa z nich už 2 roky nepretržite dáva svoj čas, energiu, odhodlanie, talenty a ľudskosť deťom, ktoré o normálne detstvo prišli kvôli vojne. Teraz sa chceme našim animátorom poďakovať a darovať im cestu do Turína, kde sám don Bosco začínal s chlapcami na okraji spoločnosti svoj sen. Potrebujeme ale na to vás a vašu finančnú podporu! Pomôcť nám oceniť našich hrdinov – dobrovoľníkov môžete cez QR kód na plagáte pri vstupe do kostola prípadne na stránke www.domka.sk Vopred ďakujeme za vašu štedrosť!“

Oslavy storočnice príchodu saleziánov sa blížia, a preto by sme Vám chceli pripomenúť prosbu o pomoc s ubytovaním účastníkov počas víkendu 6. až 8. september v Bratislave. Ubytovanie je potrebné na 2 noci, program začína v piatok večer a končí v nedeľu na obed. Formulár, ktorý treba vyplniť ak ubytovanie nájdete na našej na webovej stránke trnavka.sk alebo sociálnych sieťach.

Aj tento rok pozývame na tradičnú oratoriánsku Návštevu siedmich kostolov Bratislavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024, v predvečer sviatku svätého Filipa Nériho (tento rok nedeľa Najsvätejšej Trojice). Informácie nájdete na stránke https://7kostolov.sk. Treba sa zaregistrovať online. Príďte zažiť Boží dotyk v spoločnom kráčaní, modlitbe a rozjímaní na vzácnych miestach, ktoré ponúka naše hlavné mesto! Témou tohtoročnej návštevy je 7 liekov na hlavné neresti. Sprevádza otec Juraj Vittek. Putovanie sa začne v kostole Svätej rodiny v Petržalke o 14.30. Súčasťou návštevy je svätá omša v Modrom kostolíku o 18.00h, ktorú bude sláviť bratislavský arcibiskup. Mons. Stanislav Zvolenský.

Tím Rádia Mária Slovensko aj tento rok pozýva zapojiť sa do svetového „behu lásky“ – Mariathonu s cieľom podporiť projekty Rádia Mária v Nazarete, Mexiku a Pakistane, aby sa tam mohlo šíriť Božie Slovo prostredníctvom vysielania Rádia Mária. Podporiť projekty môžete (od stredy 8. mája 2024) na číslo účtu SK 23 1100 0000 0029 4404 8254 a VS: Mariathon 24 . Bližšie informácie o projektoch nájdete v ich dvojmesačníku alebo na www.radiomaria.sk .

V nedeľu 2. júna 2024 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V ostatných dňoch bol do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave, finančnej podpore a s informáciami o možnostiach angažovanosti za túto udalosť. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/ .