Oznamy na slávnosť Najsvätejšej Trojice, 26. mája 2024

Liturgia týždňa :

Štvrtok 30. 5. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Sobota   1. 6. spomienka sv. Justína, mučeníka, zároveň je prvá sobota v mesiaci, Fatimská pobožnosť bude po rannej sv. omši

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 7.126,- €, z toho rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali 2.880,- € a jeden darca 2.000,- €. Celková vyzbieraná suma je 123.270,- €.

Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú o 6.30, 10.00 pre rodičov s malými deťmi, 16.00 a 18.00 hod. Po svätej omši o 18.00 hod. bude procesia s Oltárnou sviatosťou. Osobitne pozývame prvoprijímajúce deti zapojiť sa rozsýpaním kvetov pred Oltárnou sviatosťou.

V piatok od 17.00 hod. a aj počas sv. omší o 18.00 a 19.00 hod. bude spovedanie pre birmovancov a ich rodinných príslušníkov. Birmovka bude v sobotu o 10.00 hod. Odporúčame birmovancov do vašich modlitieb.

Ešte sú posledné voľné miesta na Farskú púť do Mariazellu,  8. júna. Poplatok je 20,- € dospelí a 15,- € seniori a deti. Zapísať sa môžete do tabuľky v sakristii, alebo na stránke trnavka.sk .

Na budúcu nedeľu 2. júna budeme spolu sláviť Deň farnosti. Začneme o 11.00 hod. svätou omšou na nádvorí oratória. Ako vždy bude pre všetkých guláš, pivo, kofola, koláče, zmrzlina a iné dobroty. Sv. omša o 9.30 hod. nebude. Všetci ste srdečne pozvaní, príďte spolu prežívať radosť z nášho farského spoločenstva.

Prihlásiť sa dá ešte na letný detský tábor a prímestské tábory. Stačí vyplniť formulár na trnavka.sk v sekcii oratko, tábory.

Na budúcu nedeľu 2. júna 2024 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa veľa animátorov aj z nášho strediska zapojilo do nezištnej pomoci a sprevádzania ukrajinských detí. Veľa z nich už 2 roky nepretržite dáva svoj čas, energiu, odhodlanie, talenty a ľudskosť deťom, ktoré o normálne detstvo prišli kvôli vojne. Teraz sa chceme našim animátorom poďakovať a darovať im cestu do Turína, kde sám don Bosco začínal s chlapcami na okraji spoločnosti svoj sen. Potrebujeme ale na to vás a vašu finančnú podporu! Pomôcť nám oceniť našich hrdinov – dobrovoľníkov môžete cez QR kód na plagáte pri vstupe do kostola prípadne na stránke www.domka.sk Vopred ďakujeme za vašu štedrosť!“

Oslavy storočnice príchodu saleziánov sa blížia, a preto by sme Vám chceli pripomenúť prosbu o pomoc s ubytovaním účastníkov počas víkendu 6. až 8. september v Bratislave. Ubytovanie je potrebné na 2 noci, program začína v piatok večer a končí v nedeľu na obed. Formulár, ktorý treba vyplniť ak ubytovanie nájdete na našej na webovej stránke trnavka.sk alebo sociálnych sieťach.

Tím Rádia Mária Slovensko aj tento rok pozýva zapojiť sa do svetového „behu lásky“ – Mariathonu s cieľom podporiť projekty Rádia Mária v Nazarete, Mexiku a Pakistane, aby sa tam mohlo šíriť Božie Slovo prostredníctvom vysielania Rádia Mária. Podporiť projekty môžete (od stredy 8. mája 2024) na číslo účtu SK 23 1100 0000 0029 4404 8254 a VS: Mariathon 24 . Bližšie informácie o projektoch nájdete v ich dvojmesačníku alebo na www.radiomaria.sk .

Po piatich rokoch (2019) sa bude opäť konať Národný pochod za život, tentoraz v Košiciach v nedeľu 22. septembra 2024. V ostatných dňoch bol do farností doručený plagát a sprievodný list s pozvaním k duchovnej príprave, finančnej podpore a s informáciami o možnostiach angažovanosti za túto udalosť. Národný pochod za život pripravuje dobrovoľnícky tím, ktorý tvoria zástupcovia pro-life organizácií, pod záštitou KBS. Aktuálne informácie môžete sledovať aj na stránke: https://www.pochodzazivot.sk/ .