Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu, VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU – DEŇ FARNOSTI, 2. júna 2019

Liturgia týždňa :

Pondelok   3. 6. spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Streda   5. 6. spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Piatok   7. 6. prvý piatok v mesiaci, spovedáme od 17.00 hod.
Nedeľa   9. 6. Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Dnes je Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a zároveň pri všetkých svätých omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

Duchovná obnova pre dospelých, hlavne manželov, posledná v tomto školskom roku bude v sobotu 8. 6. o 9.00 hod. v zasadačke pod kostolom. Po prednáške bude možnosť adorácie, sv. spovede a o 12.00 hod. zakončíme sv. omšou.

V nedeľu 9. 6. o 15.00 bude opekačka pre mladé rodiny vo farskej záhrade. Môžete si priniesť vlastné dobroty na opekanie. Je to jedinečná príležitosť neformálne sa stretnúť, porozprávať, zahrať sa s deťmi. Všetci ste pozvaní.

V pondelok 10. 6. o 19.00 hod. sa v zasadačke pod kostolom uskutoční kurz prirodzeného plánovania rodičovstva. Je určený všetkým snúbencom, manželským párom, ale aj jednotlivcom, ktorí chcú porozumieť svojej plodnosti. Kurz pripravuje Liga pár páru.

Na detský Pobytový tábor v termíne 5. až 12. júla máme ešte 15 voľných miest. Ak by ste vedeli o niekom kto by mal záujem, nech sa prihlási na stránke trnavka.sk.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.