Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu, 21. mája 2023

Liturgia týždňa :

Streda 24. 5. slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov
Piatok 26. 5. spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
Nedeľa 28. 5. Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Dnes je Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a zároveň pri všetkých svätých omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom.

Vo štvrtok 25. 5. bude v kostole o 10.00 hod. svätá omša pre rodičov s malými deťmi.

Pozývame Vás v sobotu 27. 5. od 20.00 hod. na večer svedectiev s názvom “Boh nie je mŕtvy – zažil som to”, pri vyloženej Eucharistii.

Budúcu nedeľu vás pozývame do sály pod kostolom na hudobno-slovno-výtvarné podujatie pri príležitosti slávnosti zoslania Ducha svätého. Program Dotyk svetla začína o 16:00 a predstavia sa vám harfista Michal Matejčík, výtvarníčka Katarína Olíková a recitátori Martin a Karolína Noskovičovci.

Počas letných prázdnin Domka-združenie saleziánskej mládeže plánuje zorganizovať v spolupráci s misijnými organizáciami SAVIO a Vides, 4 turnusy táborov pre ukrajinské deti. Ak máte záujem pridať sa do partie dobrovoľníkov a pomôcť s prípravami pred alebo priamo na táboroch, akýmkoľvek spôsobom, neváhajte sa prihlásiť. Záujemcovia si môžu prečítať viac informácií vo formulári cez link: https://forms.gle/9vqekKAcDgzQA42G6 , alebo nascanovať QR kód na plagátiku alebo napísať na mail, katarina@domka.sk . Budeme sa tešiť ak prejavíte ochotu a zažijete toto dobrodružstvo s nami.“

Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne pozýva otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel. Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciu o 17.00, po ktorej bude o 18.00 nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 2.-4. júna 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.

Základná umelecká škola sv. Cecílie oznamuje, že záujemcovia o štúdium v novom školskom roku 2023/2024 sa môžu zaregistrovať na prijímacie talentové skúšky najneskôr do 28. mája 2023 vyplnením elektronickej prihlášky na štúdium na stránke školy www.zusc.sk .Talentové skúšky budú prebiehať prezenčne počas júna od 1. 6. 2023. O konkrétnom dni a čase bude škola uchádzačov informovať mailom, alebo telefonicky. Viac informácií nájdete na stránke www.zusc.sk

Návšteva siedmich kostolov Bratislavy sa uskutoční v sobotu 27. mája na vigíliu Turíc, od popoludnia do neskorej noci. Témou rozjímaní a predmetom modlitieb počas putovania bude 7 darov Ducha Svätého. Bližšie informácie a spôsob prihlasovania nájdete na stránke 7kostolov.sk . Sprevádza otec Juraj Vittek. Zážitok spoločného kráčania v Cirkvi umocní pre všetkých prístupná svätá omša s otcom arcibiskupom Stanislavom vo františkánskom kostole o 19.30 i stretnutie s otcom biskupom Jozefom v katedrále svätého Martina v nočných hodinách, ako aj s diecéznymi a rehoľnými kňazmi pôsobiacimi v navštívených kostoloch.