Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu, 12. mája 2024

Liturgia týždňa :

Pondelok 13. 5. sviatok sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, panny, spoluzakladateľky Inštitútu dcér Márie Pomocnice
Utorok 14. 5. sviatok sv. Mateja, apoštola
Štvrtok 16. 5. spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Nedeľa 19.5. Slávnosť Zoslanie Ducha Svätého

Ďakujem všetkým, ktorí ste v tomto týždni prispeli na rekonštrukciu kostola. Obetovali ste 5.187,- €, z toho jeden darca daroval 3.000,- € a jeden 1.000,- €. Celková vyzbieraná suma je 112.912,- €. Sv. omša o 11.00 hod. je obetovaná za všetkých, ktorí prispeli na rekonštrukciu kostola.

Dnes je Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a zároveň pri všetkých svätých omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

(Prečítať na svätých omšiach)

Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00 hod. vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom.

Pri príležitosti medzinárodného dňa rodiny pozývame v stredu 15.5. o 18:00 na svätú omšu. Téma tohto ročníka je: “Stojí to za to!” a sme povzbudzovaní k odvahe a ochote zakladať si rodiny a budovať v nich láskyplné vzťahy napriek výzvam, ktorým ich členovia neraz čelia.

Vo štvrtok 16. 5. o 10.00 hod. vás pozývame na mama omšu. Po sv. omši Materské centrum pozýva maminky na vyrobenie si vlastnej dekorácie zo živých kvetov vo farskej záhrade. Poprosíme záujemkyne o prihlásenie cez Messenger MC Margarétka.

Pozývame vás v sobotu 18. 5. od 20.00 do 21.30 hod. na modlitbu chvál v kostole, pri vyloženej Eucharistii.

Oslavy storočnice príchodu saleziánov sa blížia, a preto by sme Vám chceli pripomenúť prosbu o pomoc s ubytovaním účastníkov počas víkendu 6. až 8. september v Bratislave. Ubytovanie je potrebné na 2 noci, program začína v piatok večer a končí v nedeľu na obed. Formulár, ktorý treba vyplniť ak ubytovanie nájdete na našej na webovej stránke trnavka.sk alebo sociálnych sieťach.

Prihlásiť sa dá ešte na letný detský tábor a prímestské tábory. Stačí vyplniť formulár na trnavka.sk v sekcii oratko, tábory.

Pripomínam, že 8. júna  sa uskutoční Farská púť do Mariazellu v Rakúsku. Poplatok je 20,- € dospelí a 15,- € seniori a deti. Zapísať sa môžete do tabuľky v sakristii, alebo na stránke trnavka.sk .

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa veľa animátorov aj z nášho strediska zapojilo do nezištnej pomoci a sprevádzania ukrajinských detí. Veľa z nich už 2 roky nepretržite dáva svoj čas, energiu, odhodlanie, talenty a ľudskosť deťom, ktoré o normálne detstvo prišli kvôli vojne. Teraz sa chceme našim animátorom poďakovať a darovať im cestu do Turína, kde sám don Bosco začínal s chlapcami na okraji spoločnosti svoj sen. Potrebujeme ale na to vás a vašu finančnú podporu! Pomôcť nám oceniť našich hrdinov – dobrovoľníkov môžete cez QR kód na plagáte pri vstupe do kostola prípadne na stránke www.domka.sk Vopred ďakujeme za vašu štedrosť!“

V dňoch 18.-20. mája sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bude konať Turíčna púť, ste srdečne pozvaní, viac informácii na plagáte.

eRko pozýva deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/  a na plagáte.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

Aj tento rok pozývame na tradičnú oratoriánsku Návštevu siedmich kostolov Bratislavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2024, v predvečer sviatku svätého Filipa Nériho (tento rok nedeľa Najsvätejšej Trojice). Informácie nájdete na stránke https://7kostolov.sk. Treba sa zaregistrovať online. Príďte zažiť Boží dotyk v spoločnom kráčaní, modlitbe a rozjímaní na vzácnych miestach, ktoré ponúka naše hlavné mesto! Témou tohtoročnej návštevy je 7 liekov na hlavné neresti. Sprevádza otec Juraj Vittek. Putovanie sa začne v kostole Svätej rodiny v Petržalke o 14.30. Súčasťou návštevy je svätá omša v Modrom kostolíku o 18.00h, ktorú bude sláviť bratislavský arcibiskup. Mons. Stanislav Zvolenský.

Tím Rádia Mária Slovensko aj tento rok pozýva zapojiť sa do svetového „behu lásky“ – Mariathonu s cieľom podporiť projekty Rádia Mária v Nazarete, Mexiku a Pakistane, aby sa tam mohlo šíriť Božie Slovo prostredníctvom vysielania Rádia Mária. Podporiť projekty môžete (od stredy 8. mája 2024) na číslo účtu SK 23 1100 0000 0029 4404 8254 a VS: Mariathon 24 . Bližšie informácie o projektoch nájdete v ich dvojmesačníku alebo na www.radiomaria.sk .

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás srdečne pozývajú na modlitbu večerných chvál – vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 16. mája 2024 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).