Trnávka potrebuje pravidelnú finančnú podporu.

Liturgia týždňa :

Piatok   3. 3. prvý piatok v mesiaci, spovedáme od 17.00 hod.
Sobota   4. 3. prvá sobota v mesiaci, Fatimská pobožnosť bude po rannej svätej omši

Dnes po všetkých svätých omšiach je Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online – www.charitaba.sk.

Ďalší bulletin k pôstnej biblickej aktivite s názvom „NIE LEN Z CHLEBA ŽIJE ČLOVEK“ je tu.BULLETIN_2POSTNA_A

Online prihlášky na prípravu na prijatie sviatosti birmovania pre nový ročník 2023/24, nájdete na našej webstránke v sekcii FARNOSŤ/Príprava na sviatosti (https://trnavka.sk/sviatosti/). Prosíme odoslať najneskôr do 4.3.2023.

Pobožnosť krížovej cesty počas pôstu bude v piatok a nedeľu o 17.15 hod., okrem piatej pôstnej nedele, keď bude v Marianke. Prosíme záujemcov o animovanie krížovej cesty, aby sa zapísali vzadu na stolíku. Kto sa zúčastní krížovej cesty môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Tak isto môže v pôste získať úplné odpustky, kto sa v piatok po prijímaní pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.

Dnes o 14.00 hod. bude Krížová cesta v Marianke. Autobus neorganizujeme.

Vo štvrtok 2. 3. o 10.00 hod. bude v kostole svätá omša pre rodičov s malými deťmi.

V nedeľu, 5. marca 2023 o 11.00 hod. bude mať v našom kostole kňazské primície Andrej Makovník, ktorý je členom kongregácie Učeníkov Sŕdc Ježiša a Márie. Andrej ako chlapec dlhé roky hrával v našom futbalovom klube SDM Domino, je teda prvým „Domiňákom“, ktorý sa stal kňazom. Vysvätený za kňaza bol v sobotu, 18. februára 2023 v Dóme sv. Martina v Bratislave.

Hľadáme mamičky ochotné posilniť dobre rozbehnutú aktivitu Ukrajinská hernička v stredisku na Miletičovej. Stretávame sa piatky doobeda v herničke pre deti. Stačí keď prídete raz – dvakrát do mesiaca, pohráte sa s deťmi a porozprávate pri dobrej káve. Táto služba sa zdá byť malá, ale pre ukrajinské maminy dočasne žijúce na Slovensku znamená veľa. V prípade záujmu prosím kontaktujte don Karola Maníka: 0903 940 242.“

V stredu 1. marca 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Mnohí ho okríkali, aby mlčal (Mk 10,48), Viesť dialóg v cirkvi a spoločnosti (Mk 10,46-52).

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktoré vedú naši otcovia biskupi vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.

Farnosť Bernolákovo organizuje pod záštitou Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, prvý florbalový turnaj pre mladých s názvom Kornel Cup. Turnaj sa uskutoční v sobotu 25.3. na ZŠ Komenského v Bernolákove. Prihlasovanie trvá do 18.3.2023. Všetky informácie a prihlasovanie sa nachádzajú na webstránke: www.kornelcup.webnode.sk

Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ulici č. 16 ako jediná cirkevná škola svojho druhu na Slovensku oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2023 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy. Konzervatórium zároveň pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 04. marca 2023 o 13.00. Viac informácií nájdete na www.ckba.sk .