Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu, 19. mája 2019

Liturgia týždňa :

Piatok 24. 5. slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov

V rámci zbierky na seminár sa vyzbieralo 1.705,- €. Veľká vďaka za vašu štedrosť.

Budúcu nedeľu 26. 5. pri svätej omši o 9.30 bude Prvé sväté prijímanie. Preto prosíme, aby nezainteresovaní farníci išli na iné sväté omše a prenechali priestor v kostole pre rodičov a príbuzných detí.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať z Rače od amfiteátra od 8.30 hod. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.