Oznamy na piatu pôstnu nedeľu, 7. apríla 2019

Liturgia týždňa:

Nedeľa14. 4.Kvetná nedeľa. Bahniatka budeme požehnávať pri všetkých svätých omšiach. Bahniatka si prineste so sebou.

Dnes po svätej omši vás srdečne pozývame na Farskú kávu v zasadačke pod kostolom. Stretnutie mladších miništrantov 1.-4.ZŠ bude o 10.30 v čajovni Oratória.

Dnes popoludní o 14.00 bude naša farská Krížová cesta v Marianke animovaná mladými. Autobus neorganizujeme. Kto chce ísť peši, spoločný obchod je po skončení detskej sv. omše po 9.30 h

Najbližšiu stredu po večernej sv. omši vás pozývame na ďalšie kultúrno-duchovné podujatie s názvom Pôstne stredy. Tentoraz k téme Umenie v kostole s výtvarníkmi: dominikánom br. Mannesom Marušákom, sestrou dominikánkou Blažejou Furlejovou a tvorcom nášho obetného stola Miroslavom Želiarom. Večer bude hudobne doprevádzaný mladými talentami z Trnávky Ninou Šátkovou a Davidom Šmilňákom.

Sviatosť pomazania chorých udelíme záujemcom v rámci sv. omše v sobotu 13. 4. o 6.30 hod.. Túto sviatosť môže prijať ten, kto má vážnu chorobu, alebo pokročilý vek a je v stave milosti posväcujúcej.
Staršie osoby a chorých, ktorí nemôžu prísť do kostola a chcú pred Veľkou nocou prijať sv. zmierenia a Eucharistiu doma, nahláste čím skôr v sakristii.

Duchovná obnova pre rodiny, ale aj pre všetkých dospelých a mládež bude v sobotu 13. 4. o 9.00 hod. v zasadačke pod kostolom.
Duchovná obnova pre mladé rodiny bude v nedeľu 14. 4. o 15.00 hod. v Materskom centre Margarétka na Pavlovičovej ul..

Budúcu nedeľu, t.j. 14. apríla po svätých omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00 sa zapojíme do charitatívneho podujatia Podeľme sa! formou predaja domácich koláčikov za dobrovoľný príspevok. Doma napečené koláčiky treba priniesť v sobotu do zasadačky pod kostolom. Baliť ich budeme od 17:30 pred večernou sv. omšou. Výťažok zo zbierky využije Katolícke hnutie žien Slovenska na podporu centier v Rožňave a Košiciach. Viac info o Podeľme sa na letáčikoch vzadu v kostole.

Od 1. apríla bola spustená registrácia na letné tábory cez web stránku trnavka.sk

Hrajte s nami! Zapojte sa aj vy, so svojimi 2-3% z vašich daní a darujte ich niektorej našej zložke Saleziánskeho diela na Trnávke. Letáčiky nájdete vzadu v kostole. Hrajte s nami!

Vzadu na stolíku si môžete vziať pôstne číslo našich Farských listov s programom na najbližšie mesiace. Vezmite ho aj ľuďom z vášho okolia.

Pozývame vás na sv. omšu obetovanú za vyriešenie otázky povolania, po ktorej nasleduje krátka moderovaná adorácia. Pozvanie je aj pre tých, ktorí sa chcú modliť za povolania iných ľudí. Najbližšie termíny: 8. apríl, 13. máj a 10. jún 2019 v čase od 19.00 – 20.00 hod. Kde? Centrum Salvator na Jakubovom nám. č. 4, Bratislava. Podujatie sa koná každý 2. pondelok v mesiaci počas školského roka. Kontaktná osoba: sr. Jozefa 0915 731 888

Srdečne pozývame záujemcov o štúdium organovej hry na prijímačky na ZUŠ Františka Oswalda v Petržalke 13.05. od 13:00 hod.

Chceš nás podporiť?

Systém dlhodobého darcovstva na Trnávke.